annonse
NæringslivFØRSTE KVARV SETTES SAMMEN: Etter at hele det store bygget kalt Korshorgen, ble plukket ned og kjørt til Alvdal for restaurering, gikk det lang tid før reguleringsplan og alt var på plass i Nedre Eiker kommune. I sommer kunne imidlertid Håkon Tharaldsteen (sittende) få med seg Stein Nyrønning og flere andre kollegaer i tømrermiljøet i Alvdal sørover igjen, for å starte oppsetting av bygget på ny grunnmur. Her settes det første kvarvet sammen, og allerede neste dag var hele det store bygget med takåser oppe. Alle foto: Gjermund Glittfjell.

Håkon Tharaldsteen har både nye og restaurerte tømmerbygg på samvittigheten lokalt i regionen. For en tid tilbake kom så en spesiell henvendelse fra Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling i Nedre Eiker, hvor han nå har gjennomført restaurering og satt opp igjen det første av det som trolig blir flere revitaliserte bygg tilhørende stiftelsen.

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling ble en realitet da en sambygding, Else Marie Falk, ga bort tunet med bygninger og en stor mengde staselige vogner og bruksredskap for hest, samt antikviteter for øvrig til Nedre Eiker kommune. Alt var samlet av Else Marie Falk og hennes avdøde mann Arvid, forteller en av ildsjelene i stiftelsen, Terje Hansen.

Jord- og skogbruk, samt fløtning

– Deretter ble altså stiftelsen etablert, og formålet er å fremme forståelse for hva jordbruk, skogbruk og fløtning har betydd for vårt distrikt. Samlingene og bygningene inngår også i undervisningen til skolene både i Øvre og Nedre Eiker kommuner, sier Hansen.
 
Temte gård er en gammel gård der dagens våningshus er fra 1812 og inneholder mye av datidens inventar og bruksting. – Men, flere av bygningene var og er i dårlig forfatning, slik at det var behov for omfattende restaurering, lyder det og vi får etter hvert forklaringen på hvorfor oppdraget havnet i Alvdal.

Tilfeldigheter avgjorde

Bygningen som Håkon og hans medarbeidere først har restaurert tilhørte i sin tid en naboeiendom, som eierne i 1950/51 solgte til Drammen museum. Den ble imidlertid ikke revet før tjue år senere, og da liggende stablet med dårlig sikring mot vær og vind, noe den viste tydelig preg av. Når stiftelsen så ved en tilfeldighet ble oppmerksomme på at bygningen var på vei til å bli solgt til et interesse-senter i Oslo, sørget de for at dette ble stoppet.

– Hvordan skulle vi så få gjort noe med den store stabelen med tømmer? Redningen ble at en i stiftelsen kjente en i Alvdal (Ove Sand - red.anm) som kjente en som …, også videre. Slik kom det til at en dag stod Håkon Tharaldsteen her og kikket på herligheten. Han vurderte vel og lenge, og sa til slutt at - ja, jeg tror det skal være mulig å få noe ut av dette, forteller stiftelsens representant.

– Svært fornøyde

– I stedet for å havne hos interesse-senteret i Oslo ble dermed bygningsmassen etter Håkons besiktigelse, transportert til Alvdal og oppussingsarbeidet ble utført gjennom noen kalde vintermåneder der både han og flere gode hjelpere i laftemiljøet i Alvdal, gjorde en flott jobb. I sommer kunne de endelig ta turen sørover for å reise bygget påny.

– Vi i stiftelsen er svært fornøyde med resultatet, som etter et års utilsiktet lagring i Alvdal grunnet langvarig saksbehandlingstid av reguleringsplan, nå omsider er på plass. Mange forbipasserende satte store øyne da de registrerte at det fra ettermiddagen den ene dagen til kveldsstund dagen etter, var reist en tømmerbygning på Temte gård, sier en stolt Terje Hansen.

Korshorgen – fra 1785

– Underveis ble det tatt prøver av tømmeret og sendt til NTNU for stadfesting av tømmerets alder. Resultatet av dette viste at tømmeret ble hogd høsten 1784 og vinteren 1785. Tradisjonen var da at en fortsatte å reise bygningen sommeren etter. Vår bygning, Korshorgen, ble altså satt opp i 1785, og etter 228 år har den nå altså fått plass i samlingen her på Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling.

– Vi er sikre på at den vil bli et kjærkomment tilskudd til glede for innbyggerne i både Øvre og Nedre Eiker kommuner, sier Hansen avslutningsvis, og berømmer håndverket som er gjort i Alvdal.

Flere bygg på gang

- Det har vært en glede for oss å samarbeide med Håkon og hans kollegaer, og vi har allerede inngått avtale om restaurering av en annen gammel bygning, som antagelig er fra omkring 1730/40. Detaljer om alderen får vi etter at prøver er oversendt NTNU.

- Vi ser fram til videre samarbeid med de meget arbeidsomme og dyktige alvdølene, avrunder Terje Hansen på vegne av stiftelsen. 

HT 1VAR I TVIL: - Jeg var nok noe i tvil på oppdraget, men med den seriøse innstillingen til Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling, har dette både vært et interessant og spennende oppdrag, sier Håkon Tharaldsteen (skjult bak treet til høyre). Bildet er fra besiktigelsen av bygget slik det framsto før restaureringen.

HT 2BAKSIDEN: Alle bygg har en bakside, og Korshorgen-byggets fasade var ikke akkurat av de vakreste før restaureringen.

HT gammeltMYE Å TA TAK I: Etasjeskiller og veggstokker var tydelig merket av tidens tann, slik det fremsto før restaureringen.

HT aasernyeSTANDARDFORSKJELL: Nye etasjeskiller og ødelagte veggstokker er på plass.

HT merkingMERKING: Systematisk merking av laftestokkene er en viktig del før restaureringsarbeidet kan starte.

HT kraningGODE HJELPERE: Mange gode hjelpere har deltatt i restaureringsprosjektet, og her er det Lars Tveråen fra Øien Kran & Transport som legger på plass en av de gamle stokkene, mens Stein Nyrønning følger med bak. - Andre gode hjelpere har vært Christian Lopez Maana, samt min lærling Anders Sundt, forteller Håkon sjøl, som også takker Hogg & Slå for hjelpen med lån av laftehallen på industriområdet på Plassen. 

HT HansSONKEL HANS: En stødig håntlanger i mye av det Håkon Tharaldsteen bedriver av laftteprosjekter er hans onkel, Hans Strømsøien, som også deltok i oppsettingen av det restaurerte bygget i Nedre Eiker.

HT takbaeringNYE TAKÅSER: Takåsene mått skiftes alle som en, og her er også de kommet på plass.

HT nytt1FERDIG: Her er skallet med takåser ferdig på plass, og senere er både tak og vinduer, dører og det øvrige kommet på plass.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts