annonse
Næringsliv

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 DIALOG: – Vi må tenke sammen om hva som er best for næringslivet, sa ordfører Svein Borkhus om organiseringen av næringsarbeidet i Alvdal kommune og oppfordret til dialog mellom kommune og næringsliv. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune har fått kritikk for manglende tilrettelegging og satsing på næringsutvikling, men da det torsdag ble invitert til åpent møte om saken, glimret store deler av næringslivet med sitt fravær. De som kom fikk nyttig informasjon og bidro til en bra debatt.

– Vi blir utfordret på næringsutvikling, og jeg sender ballen tilbake: Hva ønsker næringslivet?, sa ordfører Svein Borkhus.
  Utgangspunktet for informasjons- og diskusjonsmøtet om næringsutvikling var først og fremst en presentasjon av den nye strategiske enheten for næringssamarbeid i Fjellregionen, ved de to regionale næringssjefene Arild Løvik og Bjørn Frydenborg.
  Videre presenterte daglig leder Sigrid M. Jansen Rørosregionen Næringshage, og deres tanker om å bli en næringshage for hele Fjellregionen – og ikke bare for kommunene Røros og Holtålen, som de har vært til nå.

Næringskonsulent eller ikke

Mona Murud – både næringsdrivende og kommunestyrepolitiker – tok i debatten opp igjen ønsket som hennes parti, Senterpartiet, har brakt på banen ved flere anledninger de siste åra.
  – Vi må satse litt for å få til noe. Og en lokalt forankret næringsutvikler er noe jeg brenner for. Gjerne med kompetansen i Næringshagen som et verktøy for å nå målene, sa Murud.
  Hun ble utfordret av Audun Holte, som gjennom Vingelen Utvikling er engasjert for å jobbe med næringsutvikling i Alvdal. Han har tidligere også vært en del av det regionale næringsapparatet og er tidligere næringssjef på Tolga.
  – Jeg tror det er viktig å være en del av et lag, og mener jeg gjør en bedre jobb med næringsutvikling i Alvdal som del av et større fagmiljø, og ved at jeg kan være flere steder enn bare her. Den erfaringen gjorde jeg også da jeg satt alene på Tolga. Jeg tror flere av kommunene i regionen er for små til å ha egne næringssjefer eller næringsutviklere, sa Holte.
  – Det beste kommunen kan gjøre med næringsutvikling er å legge til rette, så tror jeg vi kommer lengst med et felles apparat for den videre prosessen, fortsatte han.
  – Jeg skjønner at fagmiljøet, kunnskapen og den erfaringen som skapes gjennom samlokalisering er bra. Men jeg savner bindeleddet mellom det og den enkelte aktør i hver kommune. Den er avgjørende, og jeg tror mange god ideer blir borte underveis, svarte Murud.

Må tenke sammen

Bjørn Åsen påpekte at næringsutvikling er sammensatt og at det er mange ulike oppfatninger om hva som er bra næringsutvikling.
  – Det er bra med regionale næringssjefer som jobber strategisk og en næringshage som kan bistå, men like viktig er det med god lokal forankring på næringsutvikling i kommunene, sa Åsen.
   Han trakk fram kommunens plan- og strategiarbeid som helt avgjørende for å få realisert de gode ideene, og nevnte spesifikt utbygging av fritidsboliger og hytter – og tilrettelegging for det – som et godt eksempel på næringsutvikling med store lokale ringvirkninger.
  – Vi blir utfordret på næringsutvikling, og jeg sender ballen tilbake: Hva ønsker næringslivet?
  Det sa ordfører Svein Borkhus (Ap) og viste til ulike modeller som er forsøkt rundt dette opp gjennom åra, både i Alvdal og i nabokommunene.
  – Det er viktig å se på erfaringer fra andre regioner, og spørsmålet er hva næringslivet er best tjent med.  Jeg skal ikke legge lokk på diskusjonen om en lokal næringssjef, men vi må tenke sammen om hva som er best. Det er ikke sikkert kommunestyret vet best i denne sammenhengen, og vi går gjerne inn i Rørosregionen Næringshage hvis næringslivet i Alvdal mener vi er tjent med det, sa Borkhus.
  Den stor verdiskapingen som skjer gjennom store kultur- og idrettsarrangement i regionen – og den utfordringen som ligger i videreutviklingen av disse – ble også trukket opp som en del av debatten og et viktig element for næringsutviklingen.

Naeringsmote1
FÅ KOM: Ikke veldig mange fra næringslivet lot seg friste til å komme på åpent møte om næringsutvikling i Alvdal torsdag formiddag. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse