annonse
Næringsliv
ALT KLART:  Gravemaskinførerne Håvard Thoresen og Alexander Røsten har ryddet traseen til rørgata fra den nye demningen til det nye kraftverket i Sølna. Foto: Ivar Thoresen
ALT KLART: Gravemaskinførerne Håvard Thoresen og Alexander Røsten har ryddet traseen til rørgata fra den nye demningen til det nye kraftverket i Sølna. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Som underentreprenør til NCC Construction har Gjermundshaug Anlegg betydelig arbeid å gjøre i forbindelse med utbyggingen av nye Sølna kraftverk i Alvdal. Hovedjobben blir å legge ned 1,5 kilometer med rør på 2,2 meter i diameter fra den nye demningen til den nye kraftstasjonen.

Det er Østerdalen kraftproduksjon AS (ØKAS) som står bak det nye Sølna kraftverk – som skal produsere over 15 GWh – over sju ganger mer strøm enn dagens Sølna kraftverk gjør.
  ØKAS eies med rundt en tredjedel av NØK Kraftlag og resten av Elverum Energi, som er heleid av Elverum kommune.
  Eidsiva Vannkraft AS skal stå for drift og vedlikehold av det ferdige kraftverket.
  Totalkostnaden for prosjektet er rundt 80 millioner kroner, mens NCC sin kontrakt er på rundt halvparten av det beløpet.

Rørgate, ikke tunnel

Nye Sølna kraftverk får en ny 11,5 meter høy dam med et vannspeil på rundt 100 mål ved Malmtekta, cirka én kilometer lenger inn en dagens dam.
  Fra dammen ned til det nye kraftverket skal det bygges ei rørgate på 1,5 km. Dette var opprinnelig planlagt som tunnel, men man landet i stedet på en rørgata – der rørene på 2,2 og 2 meters diameter legges ned i en grøft på mellom 3 og 5 meters dybde.
  Hele denne delen av utbyggingsjobben har NCC gitt videre til underentreprenør Gjermundshaug Anlegg, mens de selv tar jobben med å bygge den nye dammen i betong og den nye kraftstasjonen.

Maskin- og grunnarbeid

– Vi har valgt Gjermundshaug som underentreprenør på alt som har med grunn- og maskinarbeid å gjøre. I tillegg hjelper de oss med det meste av det vi trenger hjelp til lokalt her, sier anleggsleder Geir Are Opgård hos NCC.
  NCC er straks i gang med 10-14 mann for å bygge ny demning og ny kraftstasjon i Sølna, og etter sommerferien ligger det an til sju dagers skift for anleggsarbeiderne.
  Gjermundshaug har så langt hatt fire-fem mann og maskiner i aksjon for å rydde rørgate og damområde.
  – Vi blir nok flere folk i arbeid når grøftene nå skal graves og rørene legges, sier Gjermundshaugs anleggsleder, Erlend Lanckmans. 
  – Målet er å være ferdig med alt, unntatt arrondering, i juli 2016, sier Lanckmans og Opgård.

GjhaugSolna2VOKSNE RØR: Anleggslederne Erlend Lanckmans fra Gjermundshaug Anlegg og Geir Are Opgård fra NCC konstaterer at det er voksne rør som skal legges i forbindelse med utbyggingen av nye Sølna Kraftverk. Foto: Ivar Thoresen

GjhaugSolna3RØRGATE: NCC har valgt Gjermundshaug Anlegg som underentreprenør på alt av maskin- og grunnarbeid i forbindelse med kraftutbyggingen i Sølna. Det inkluderer blant annet byggingen av en 1,5 km lang rørgate. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse