annonse
Planer

Ivar Thoresen
Redaktør/JournalistSPENNENDE: – En spennende utfordring, sier Ann Helén Often Hassel om sommerjobben med å tegne "nye" Steia. Foto: Ivar Thoresen

Arkitektstudenten Ann Helén Often Hassel har en sommerjobb utenom det vanlige. Hun skal tegne forslag til framtidas Steia.

– En helt ny situasjon for meg. Her kommer jeg inn i en realistisk situasjon i et miljø hvor det er mange meninger. Klart det er spennende. Jeg har ikke møtt den typen dilemmaer tidligere,  sier Often Hassel, som nettopp er ferdig med år fire av fem på arkitekturstudiet ved NTNU i Trondheim.

Jernbaneverket betaler

Hun er engasjert og betalt for oppdraget av Jernbaneverket, og skal bruke sommeren, og kanskje litt av høsten,  til å komme opp med forslag til ting som kan gjøres for å gjøre Steia mer spennende og attraktiv gjennom fasademessige utbedringer og utnyttelse av uterom.
  – Oppdraget er å se på Steia-bygningene og fasadene og hvordan det kan være mulig å skape ”handlegate-følelsen”. Jeg skal også se på mulighetene for det som i dag er baksiden av bygningene, forteller Often Hassel.

Lite sammenligningsgrunnlag

Hun har søkt ulike kilder og litteratur for å finne sammenligningsgrunnlag og bakgrunnsmateriale som kan gi henne støtte, inspirasjon og kunnskap om tilsvarende prosesser.
  – Det finnes mye om oppgradering av verneverdige bygninger og integrering av gammelt og nytt. Prosjekter som dette finnes det få av i Norge, men det finnes en del eksempler fra Sverige, fortsetter Lier-jenta.
  Hun medgir at hun synes det er et svært spennende prosjekt, og at hun har sett mye mer de dagene hun har vært i Alvdal nå, enn hun gjorde ved første gangs besøk for en stund siden.

Sammen og hver for seg

På spørsmål om hva hun har merket seg og hvilke muligheter hun ser, svarer arkitekturstudenten at hun mener de ulike bygningene hver for seg har sin egenart som det er viktig å ta vare på, samtidig som det blir skapt en helhet.
  – Og det er viktig med en buffer mellom parkeringsareal og mjuke trafikanter, sier Often Hassel, og innrømmer at hun er vel så opptatt av hva som gjøres på bakkeplan som med fasadene.
  Utpå høsten får vi se hvordan tankene materialiserer seg.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts