annonse
PlanerFLYTTES? Eventuell flytting av Alvdal bibliotek skal utredes videre. Foto: Randi Nørstebø.

Formannskapet vedtok i dag å gå videre med utredning av eventuell flytting av biblioteket. Men politikerne vil ikke låse flytteplanene til Steien Hotell.

Venstres Ola Eggset hadde problemer med å se noen som helst bibliotekfaglig gevinst med flytting av biblioketet og ønsket at pengene til utredning av flytting heller skulle brukes til å utvikle biblioteket der det er i dag. Men resten av formannskapet ønsket fortsatt utredning av flytteplanene: – Jeg lurer på gevinsten i å flytte biblioteket noen meter. Og jeg lurer på kostnadene. Har vi god økonomi likevel, spurte Eggset. – Kanskje bordet fanger? Sier vi ja nå, kan det bli vanskelig å si nei senere, advarte Eggset. – Jeg ser positive muligheter, men mener vi må vente med behandling til vi har talla klare.

   Ordfører Grøtting var tydelig på at hun er interessert i aktivitet i nye Steien Hotell. Det store spørsmålet er økonomien. – Verken rådmann eller andre kan spa opp tall på hvor dyrt det vil bli å ha biblioteket i Steien Hotell, sa hun. Men Grøtting mente signalene fra hotelleierne har vært at de ikke ønsker mer enn dekning av driftskostnader og at leie i hotellet derfor ikke kan bli altfor dyrt.

Behov for sentrumsnære leiligheter

Rådmannens innstilling anbefalte videre utredning: – Dette er en sak som går ut på å se muligheter sa rådmann Erling Straalberg, som innrømmet å ha vært skepsisk til hele prosjektet i starten. – Men det ble interessant når kostnadsoverslaget kom, understreket rådmannen, siden flytting av biblioteket gir muligheter for å få til rimelige leiligheter for eldre, helt nede i en tredel av prisen på et nybygg. Det usikre er at vi ikke vet kostnadene ved å leie lokaler i Steien Hotell, sa rådmannen. Men han understreket at flyttinga kan sørge for 12 nye leiligheter for eldre, noe som er etterspurt og som også må tas med i helhetsbildet.  – Hvis vi finner ut at det ikke er økonomisk forsvarlig vil selvfølgelig rådmannen si i fra, poengterte Erling Straalberg.

Lovlig å lage avtale med Steien hotell?

Usikkert er det også om det i det hele tatt er lovlig å samarbeide med bare en privat aktør i følge Arbeiderpartiets Johnny Hagen: – Det er uheldig at det står i innstillingen at vi skal utrede flytting av biblioteket til Steien Hotell. Kontrakten kan få en slik størrelsesorden at den må ut på anbud. Dette må avklares, sa Johnny Hagen, og formannskapet vedtok dermed å endre innstillingen til å gjelde generell flytting av biblioteket og ikke spesifikt flytting til Steien Hotell.

Kommunen trenger lokaler

Organisasjonsleder Per Arne Aaen understreket administrasjonens behov for mer arealer. – Vi er nå helt på grensa. Flere av tjenestene har ytra behov for mer plass, noe som vil gi bedre service for brukerne. Han fikk støtte fra Arne Dagfinn Øynes:  – Noen må flyttes på for å møte arealutfordringene i kommunehuset. Biblioteket er et av de viktigste elementa i samfunnsutviklinga, sa Øynes. Han trodde også at det kunne bli lysere tider økonomisk sett: – Det er vanskelig å spå om framtida. Men arealbehovet på skurlaget er for eksempel endra. Det er kanskje ikke så svart framover som vi trudde, sa Øynes.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse