annonse
PlanerTOMTA: Her på Flattron er det planer om Fredsuniversitet. Arkivfoto: Ivar Thoresen.

– Fredsuniversitetet kan bygges på Steimosletta, mener Per Arnfinn Bergebakken som protesterer mot planene for et Fredsuniversitet på Flattron. Bergebakken er særlig redd negative konsekvenser for sauebeitet dersom Fredsuniversitetet blir en realitet. Reguleringsplana for Tronfjell fredsuniversitet på Flattron har høringssfrist til 2. januar 2012.

– En utbygging på Flattron vil bli et hinder for sauebeite i Sætersameiet (Tronsvangen Sætersameige red.anm.) En bygging på Flattron vil også kunne forurense vassforsyninga til setergrenda, mener Per Arnfinn Bergebakken som sier han har vokst opp i setergrenda som nabo til Baral og Ber.

Forstyrrer sauebeite

Som tidligere saueeier har han god kjennskap til hvordan sauen beiter i området: – Da jeg hadde sau beitet den bestandig fra setra og såtebakken til Floen som nå er blitt til Flattron, derfra ned Sørkletten og fram på sætra for å få salt. Denne runden tok ei uke, forteller Bergebakken.

– Det er stadig spørsmål om mat til en voksende befolkning, så fjell-landbruket må ta vare på de beiteområder som finnes, understreker han. Per Arnfinn Bergebakken er også kritisk til at det settes i gang detaljert reguleringsarbeid i denne fasen. Nå vil han avvente arbeidet i planetaten før han vil uttale seg mer om saken.

Bra med utredning

Leder i Tronsvangen Sætersameie Reidar Martin Steigen respekterer Per Arnfinn Bergebakkens engstelse for sauebeitet, men hilser utredninga rundt etablering av fredsuniversitet på Tron velkommen: – Det kan skje mye positivt sjøl om en ikke har tenkt tanken før. Jeg tenker at dette handler om arbeidsplasser, forklarer Steigen. – Det er en kjensgjerning at det ikke er så mye sau lenger, påpeker han og sier at han ser for seg mange positive ringvirkninger av en etablering av et fredsuniversitet. – I planene som nå er ute på høring ligger det også inne fasiliteter for hanglidere, legger Steigen til. Reidar Martin Steigen er glad det blir utreda konsekvenser for sauebeitet, mineralforekomster, vanntilgang og løsninger for kloakken, blant anna. – Dessuten er det jo vedtatt at Østkjølen skal brukes til turistformål, understreker han. Steigen innrømmer at meningene er svært delte blant de rundt tretti grunneierne i Tronsvangen Sætersameie. – Ja, interrimstyret er delt i to. Dessuten er det jo en pågående rettssak for å få greie på grensene i området, sier Steigen. Når reguleringsplana er klar er det også flere andre skjær i sjøen:

– Etter utredningen er det jo også et langt lerret å bleke i forhold til finansiering av et slikt prosjekt, sier Reidar Martin Steigen om Tronfjell Fredsuniversitet.

Høringsfrist 2. januar

Avdeling for Plan, byggesak og geodata har satt hørigsfristen på planen for Tronfjell Fredsuniversitet til 2. januar 2012.

FredsuniBÅDE OG: Fredsuniversitet og kafe for hanglidere. Bilde hentet fra høringsutkastet. 

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse