annonse
PlanerPLANTEGNING: Illustrasjonsplan fra Feste NordØst as.

Fylkesdirektøren i Hedmark mener planene for Fredsuniversitetet skisserer et altfor høyt bygg: – Det er spesielt høyden på fem etasjer, 18 meter, som virker helt ute av målestokk her mot toppen av fjellet, sier konstituert fylkessjef Anders Paulsen i høringssvar til reguleringsplanen.

Fylkesdirektøren mener bygningen er altfor høy i forhold til omgivelsene og at planene må endres: – Forslaget frarådes og det bes om at maksimal høyde revurderes, reduseres og tilpasses naturomgivelsene, sier konstituert fylkessjef Anders Paulsen i svaret til Alvdal kommune.
I planbeskrivelsen for fredsuniversitetet heter det: "– Fredsuniversitetet vil omfatte bygningsmasse for kurs, konferanser og overnatting. Prosjektet er bygd på økologisk tenkning og enkelhet. Dette vil gjenspeiles i konsept, materialer og byggemetode. Fredsuniversitetet vil bestå av en rekke ulikt utformete bygg, gruppert rundt et kvadratisk gårdsrom. Bygningene varierer i høyde, fra 1 til 5 etasjer. Bygningenes funksjon uttrykkes gjennom form/uttrykk."

Det er altså høyden som fylkesdirektøren reagerer på i denne omgang. Han har ingen innvendinger til tiltaket i forhold til kulturminner. Hedmark fylkeskommune foretok arkeologisk registrering av planområdet i oktober i fjor og da ble det ikke påvist noen automatisk fredete kulturminner i området. Fylkesdirektører mener det er bra at fredsmonumentet er foreslått regulert til kulturminne, med en bestemmelse som forhindrer inngrep som kan forringe det. Reguleringsplana hadde høringsfrist 2. januar i år.

Plantegning Tronfjell Fredsuniversitet 

Illustrasjonsplan Tronfjell Fredsuniversitet

Planbeskrivelse Tronfjell Fredsuniversitet

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse