annonse
PlanerFÅR DELE FRA: Taverna får dele fra to mål på nordsiden av dette bygget. Arkivfoto: Ivar Thoresen.

Alvdal kommune innvilger Tavernas søknad om å dele av to mål tomt til Coop. Området er regulert for reiseliv og service og arealet er tilrettelagt for parkering for personbiler og tyngre kjøretøyer. I reguleringsbestemmelsene er det presisert at detaljhandel og dagligvarehandel ikke er å anse som reiselivsrelatert næringsvirksomhet. Dette er ikke noe problem, i følge Taverna, som først søkte om dispensasjon fra bestemmelsene. Men det var en glipp i følge Taverna Eiendom: – Det skyldes dessverre en inkurie at vi har krysset av for "søknad om dispensasjon for kommuneplan", forklarer styreleder Petter Gullikstad.

I  Taverna sin søknad om fradeling fra september i fjor ble det søkt om dispensasjon fra bestemmelsene, noe som både fikk naboen Best til å protestere og enhet for plan, byggesak og geodata til å etterspørre mer informasjon rundt dette punktet.

Feilkrysset ved en inkurie

Taverna Eiendom ved Petter Gullikstad opplyste så til kommunen at det var krysset av for dispensasjon ved en inkurie. For ytterligere avklaring, ba kommunen om å få en bekreftelse om at også den tidligere erklæringen om parkeringsrett mellom Taverna og Coop ble trukket ut av saken, noe Gullikstad svarte bekreftende på. 

– Deling av grunneiendommen vil ikke ha noen praktisk betydning for bruken av eiendommen i overskueling framtid, sier Petter Gullikstad og fortsetter. – Bakgrunnen for delingen er at erhverver Coop Oppdal Eiendom AS ønsker å "bidra" til Taverna Alvdal AS for å få en bedre finansiell plattform.

Ikke i strid med reguleringsplan

Dermed var det fritt fram for fradeling for kommunen sin del. 

– Kommunen finner ikke at søknaden om fradeling er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommunen gir tillatelse til fradeling av ca. 2000 m2 stor parsell fra Tavernas eiendom, skriver saksbehandler i enhet for plan, byggesak og geodata, Steinar Osflaten til Taverna Eiendom AS.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse

    Cron Job Starts