annonse


JUSTERING: Kirkegårdsmuren ønskes justert slik at busser kan kjøre mellom kirkegården og Elektroservice. Foto: Randi Nørstebø.

Alvdal sokneråd har ingenting i mot at hjørnet på kirkegården justeres så lenge det ikke kommer i konflikt med eksisterende graver. – Justeringen dreier seg om totalt ca 15-20 kvadratmeter, opplyser kirkeverge Stein Roar Kvam.

– Det er snakk om å eventuelt runde av hjørnet slik at busser kan kjøre der, i tråd med planene for Steiaprosjektet, forteller Stein Roar Kvam, men understreker at det kan ikke være snakk om å flytte muren langt, siden det er graver på innsiden. – Jeg har sendt saken videre til Hamar bispedømmeråd, forteller kirkevergen.

Utvidelse av kirkegården er et tema som diskuteres mellom kommune og kirke for tiden og kommunen har bedt soknerådet komme med uttalelser om forhold rundt kirkegårdsutvidelse. Tema som rådet har diskutert er utvidelse av kirkegården mot jernbanen, parkeringer, mulig minnelund på den gamle kirketomta og framtidige behov for gravplasser og aktuelle løsninger på dette. – Men her har ikke soknerådet ønsket å komme med noe vedtak, utover at det gamle soknerådet i sin tid vedtok at de tok Steiaprosjektet til etteretning, forteller kirkeverge Stein Roar Kvam.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse