annonse
PlanerVEIEN DIN FÅR NAVN: Rådmann Erling Straalberg (t.v.) og Finn Mortensen fra interkommunal enhet for plan, byggesak og geodata har nå fått de første innspillene i forhold til veinavnene som nå er ute på høring. Foto: Ivar Thoresen.

Veinavnforslagene som nå er ute på høring i Alvdal, engasjerer. Nå er de første innspillene kommet, og konstruktive forslag hilses fortsatt velkommen.

– Vil vil gjerne ha innspill på de navnene som er foreslått. I tillegg ønsker vi forslag til navn på de veiene som ennå ikke er navnsatt, sier Finn Mortensen og rådmann Straalberg da Alvdal midt i væla skrev om saken første gang 19.september.

Endringsforlag og nye navn

De to første innspillene i saken kommer fra henholdsvis Arve M Hoel og beboere i Måna og langs fylksvei 29.

Hoel er bosatt på Plassen langs den veien som i forslaget er foreslått å få navnet Malenaveien.  - I alle de år jeg har bodd her har veien blitt kalt "Gjelen". Dette er en tradisjonell benevnelse på denne type veg, og for min del vil jeg gjerne fortsette å bo i "Gjelen" et eller annet, skriver Arve M Hoel.

Oddbjørn Dæhlie er så talsperson for beboere i Måna og langs fylkesvei 29, og fremmer innspill på to veistrekninger. Det første gjelder adkomstveien fra fv. 29 ved Joker Dæhlie opp til Måna, der det påpekes at denne hovedåra mellom Plassen og Måna, hittil ikke er navnsatt i høringsutkastet. 

Månbakken og Follaveien

  - Det virker ulogisk å ikke ha navn på denne veien, selv om det ikke er noen som har direkte innkjøring fra veien i dag. For å ha en naturlig sammeheng i veinett med navn mener vi at denne veien også må få navn (tilsvarende Husmordalen i andre enden), skriver de. Etter å tydeligvis ha diskutert med sine naboer og andre berørte i området, foreslås det at veien døpes til Månbakken (eventuelt Månabakken), i og med den fører opp til Nedre og Øvre Månavei.

Det andre veinavnet Oddbjærn Dæhlie & co kommer med innspill på er selve hovedfartsåren fra Alvdal mot Folldal, hvor fv. 29 i området er foreslått døpt til Folldalsveien.  - Beboerne mener imidlertid at en gateadresse lydende Folldalsveien, 2560 Alvdal ikke er passende og vil kunne skape misforståelser.

Elva Folla går jo langs hele veistrekningen, og et navn med Folla i vil derfor være mer naturlig, skriver de, og foreslår enkelt og greit Follaveien som navn på den gitte strekningen.

Frist 16.november

Dette er altså de to første innspillene kommunen har mottatt i saken, men sikkert ikke de siste. Alle som vil kikke mer på høringsutkastet kan lese mer på Alvdal midt i vælas første sak om dette, 19.september, eller gå til Alvdal kommunes hjemmesider hvor det ligger mer detaljert info knyttet til adresser for spørsmål og høringssvar.

Høringsutkastet med illustrasjoner er også lagt ut på biblioteket, og frist for innsending av endringsforslag er satt til 16. november.

VeinavnillustrasjonTO NYE NAVN: Adkomstveien fra fv. 29 opp til Øvre og Nedre Månavei ved Joker Dæhlie foreslås døpt til Månbakken, for å skape helhet i veinettet. Veien har i høringsutkastet ikke fått noe navn. Fv. 29 følger så elva Folla hele veien, og mer riktig enn Folldalsveien bør derfor denne døpes til Follaveien, foreslår beboerne i området. Illustrasjonskart.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse