annonse
Planer ENGASJERER HELE BYGDA: Veinavnforslagene som nå er ute på høring engasjerer alvdølene, og sist uke kom det innspill til kommunen på hele elleve parseller. Foto: Ivar Thoresen.

Veinavn engasjerer og fra sist uke tar vi her en oppsummering av innkomne forslag til endringer og nye navn på veiene rundt om i bygda.

Avdelingsingeniør Finn Mortensen ved den kommunale enheten for plan, byggesak og geodata får stadig inn forslag til veinavn i Alvdal, både endringsforslag og navn på tidligere ikke navnsatte parseller. Hele elleve ulike strekninger fikk han innspill på sist uke.

Vestate og Eggestad

Lars Terje Nyhus fremmet innspill på parsell 3005, som er foreslått døpt til Vestsidevegen. Han mener et rettere navn er Vestatevegen, og har samtidig forslag på navn i forholdt til strekningen til/fra Steia mot Vestate, der han og andre i området omtaler denne som Eggestadgjelden. 

  - Det hadde vør fint å fått mæ det å, skriver Nyhus, som ellers spiller inn Sjulhusvegen på parsell 1105, og Kvebergsvegen eller Skurlagsvegen på parsell 1608.

Amundsmoen

Fylkesvei 682 på Plassen er i navneutkastet foreslått døpt til Onneregga. Strekningen går fra gården Undereggen til Sølna bru, og ligger som navnet forteller under egga.

Fra Gerd Marie Gjermundshaug er det på denne strekningen spilt inn et vel begrunnet forslag til å døpe denne strekningen for Amundsmoen.  - Ut fra at Amundsplass trolig er den eldste garden langs denne parsellen, mener jeg derfor at Amundsmoen ville være et godt navn på vegstrekningen, skriver Gjermundshaug i sitt innspill.

Plasslia eneste rette

Torkild Vardenær har så levert innspill på fire ulike parseller lengre inn på Plassen. Først understreker han at parsell 1205 slik det også er foreslått, døpes til Plasslia, da dette er det navnet som har vært brukt og brukes i dagligtalen.

Tre andre strekninger foreslås så med følgende navn.  - Parsell 2051 bør hete Høstdalsveien, parsell 2064 for Åsvangveien og parsell 2082 for Midtsæterveien, skriver Vardenær.

Tronfjelltoppen og Taubaneveien

Kai Røen har også levert sine innspill til veinavnutkastet, og blant annet foreslås parsell 2045 til topps på Tron døpt til enten Tronfjellveien eller Tronfjelltoppen. Videre er parsell 1609 i Brenna foreslått til enten Gartnerlia eller Kattmoen, som da er navn brukt i dagligtale.

Siste forslag fra Kai Røen er så spilt inn for strekningen langs jernbanelinjen fra undergangen ovenfor Shell og retning Husantunet, parsell 1507.  - Hovedstasjonen for taubanen til Folldal var jo akkurat i dette området, og er et tema det burde vært mer informasjon om. Strekningen foreslås ut fra dette døpt til Taubaneveien, avrunder han.

Frist 16.november

Høringsutkastet med illustrasjoner kan leses både på biblioteket, samt via vårt første oppslag om saken, 19.september.  Gå ellers til Alvdal kommunes hjemmeside hvor det ligger mer detaljert info knyttet til adresser for spørsmål og høringssvar.

Frist for innsending av endringsforslag er satt til 16. november!

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse