annonse
PlanerKRITISK TIL MD: Miljøverndepartementet har valgt å overstyre vedtak i 16 kommuner og to fylkeskommuner, i saken om en regional plan for Rondane/Sølnkletten. Det setter verken Svein Borkhus, eller andre berørte ordførere særlig pris på. Foto: Ivar Thoresen.

I et krasst brev føyer ordfører Svein Borkhus seg inn i rekken av til dels svært kritiske kommentarer til Miljøverndepartmentets nylige vedtak om å overstyre lokale og regionale vedtak vedrørende Regional plan for Rondane - Sølnkletten.

- Det vedtaket som er gjort strider med tidligere lovnader der det er sagt at det skal være et "tett samarbeid med fylkeskommune og fylkesmennene, da dette krever god lokalkunnskap". Vedtaket mener Borkhus er dårlig håndverk fra departmentet.

MD opptrer respektløst

  - Etter fem års involvering og høringsrunder der også fylkesmennene var med, skulle en tro at respekten for lokaldemokrati og medvirkning var større. En har i planarbeidet lykkes i å skape stort lokalt engasjement, som kan følges opp i kommunale planer. Den fremgangsmåten som nå er valgt, kan bety en alvorlig svekkelse av eierskap og gjennomføringsvilje til slikt planarbeid i fremtiden, skriver Borkhus.

  - Undertegnede ber Miljøverndepartementet redegjøre for hvordan slike prosesser skal foregå i fremtiden for å bevare lokalt engasjement og bred involvering med betydelig ressursbruk, skriver Svein Borkhus i sitt uttalelsesbrev..

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse