annonse
Planer
NYTT BYGG: Slik kan Tor Steimoeggen tenke seg et nytt forretningsbygg som Steias ”nye vindu” mot Riksveg 3.
NYTT BYGG: Slik kan Tor Steimoeggen tenke seg et nytt forretningsbygg som Steias ”nye vindu” mot Riksveg 3.
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

– Nord-Østerdals beste forretningstomt, hevder Tor Steimoeggen, og spiller inn ideen om et helt nytt forretningsbygg på Steia, ut mot Riksveg 3 og Kvennbekkdalen.

– Jeg har forstått at det arbeides med en reguleringsplan for Steia- Alvdal Sentrum, og  ønsker å komme med et innspill, skriver Steimoeggen i et brev til planavdelingen i Alvdal kommune.

Handel og service

Steimoeggen påpeker at det i forrige kommunestyreperiode ble gjort en stor og etterlengtet jobb med å få fram en stedsutviklingsplan for Steia, som han går ut fra vil ligge til grunn for reguleringsplanen som nå utarbeides.
  – Planen er spennende,. og profesjonelle arkitekter har vist løsninger som kanskje ikke har vært så lett å få øye på for de som går her til hverdags, skriver Steimoeggen.
  – På «baksida» fra Østby og ned mot Kvennbekkdalen og Riksveg 3, der det i dag er 2 bolighus, er det tegnet inn 4 leilighetsbygg. De nederste av disse vil være svært støyutsatt og nær Riksveg 3  og neppe  særlig attraktive til boligformål. Mitt innspill er at dette arealet reguleres også til handels- og serviceformål, skriver Steimoeggen og legger med en skisse for hvordan han ser for seg en mulig løsning, med et bygg på rundt 1100 kvadratmeter.

Strålende tomt

– Dette området burde  kunne markedsføres som den beste forretningstomten i hele Nord-Østerdal, for den som også ser en stor verdi i å være synlig for gjennomgangstrafikken, skriver Steimoeggen, og legger til:
  – Parkeringsmuligheter og adkomst både fra overside og nedside vil binde bygget sammen med resten av Steia. Terrengtilpasning på grunn av høydeforskjell tror jeg greit lar  seg løse med de ressursene vi har lokalt. Parkeringshus i sokkeletasje kan også være løsning. Sammen med  kirka og  bankbygget, og et restaurert Steien Hotell, vil et nybygg her kunne gi sentrum et savnet ansikt mot Riksvef 3 og snu ”baksida”  til en forside: Avkjørselen fra Riksveg 3 er der, men det må lages en forbindelse bak Sporten/Huldra slik at en kan kjøre til stasjonsområdet fra  veien til Steiskola.
  – Små kommunesentra som Alvdal kan fort bli preget av gammel bebyggelse, og vi kan ikke være bekjent av å ikke ha gode byggemuligheter for nye forretninger, når mulighetene ligger der rett foran nesen på oss, understreker Tor Steimoeggen i henvendelsen til planavdelingen i Alvdal kommune.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse