annonse
PolitikkI REKKEFØLGE: Fellesområdene i Alvdal sentrum skal oppgraderes i rekkefølge, sier Olov Grøtting. Foto: Randi Nørstebø.

Ordfører Olov Grøtting understrekeker at en økonomiplan er et grovt langtidsbudsjett.

– Ola Eggset kritiserer deg i gårdagens Alvdal midt i væla for å ha gitt mangelfull informasjon i forbindelse med forrige formannskapsmøte?

–Vi jobber nå med en økonomiplan. Da er det viktig å ha klart for seg hvordan man jobber, svarer Olov Grøtting. Økonomiplanen skal ikke inneholde detaljerte budsjetter. Økonomiplanen dreier seg ikke om å vedta bevilgninger i detalj. Dette vet kommunestyre og administrasjon, men jeg forventer ikke at folk utafra vet dette. Vi har blant anna jobbet med Flerbrukshus og nye TFF-boliger på akkurat samme måte, mener ordfører Olov Grøtting.

Økonomiplan ingen detaljplan

–Økonomiplanen er et grovt langtidsbudsjett. Men det er klart at en må ha et informasjonsgrunnlag for å kunne vedta økonomiplanen, understreker ordføreren. –Rådmann Erling Straalberg har jobbet på spreng for å kunne tallfeste så mye som mulig. Årsaken til at vi trenger et vedtak nå er fordi Jernbaneverket allerede har ventet lenge på oss i verneplanarbeidet. Men de trenger å komme videre med sitt investeringsbudsjett, og har vært nødt til å vente på Alvdal kommune. Derfor må vi gjøre vedtak nå, sier Grøtting. – I løpet av 2011 må vi ha klart hva Alvdal kommune vil gå inn med.

I tråd med politikernes intensjoner

Kommunestyret har vedtatt tre større investeringer utenfor økonomiplanen, bevilgningene til kunstgrasbanen, Flåklypa AS og Alvdal Friskliv, sier Grøtting. –Men nå har politikerne sagt klart i fra om at de ikke lenger ønsker å budsjettere med større investeringer uten at det er innlemma i økonomiplanen.

Olov Grøtting er leder i styringssgruppa for Steiaprosjektet. Styringsgruppa mener at de ulike delene av Alvdal sentrum må utvikles i tur og orden. –Vi har vært tydelige på at vi ikke kan jobbe med alle områdene i sentrum på en gang, og har konsentrert oss om fase en. En utvikling av området på Steia som omfatter gata fra hjørnet på hotellet til jernbaneovergangen, inkludert plassen ved hotellet, stasjonen og utenfor Steiabutikkene.

Dette 4,5 mål store området er beregnet til å koste 16 millioner kroner, eller 3500,- per kvadratmeter, sier Grøtting. Og dette var den informasjonen formannskapet fikk på formannskapsmøtet.

Tall først klare i siste liten

– Det har vært planen at prosjektleder Ylva Sneltvedt skulle orientere på tidligere møter, men dette har dessverre kollidert med andre møter, innrømmer Grøtting. Og tallene som ble lagt fram på formannskapsmøtet var først klare like før møtet. –Jeg ba om tall for disse mest sentrale områdene først. Det er disse fellesområdene fra hotellet til jernbaneovergangen og deretter rundt bygget med Sparebanken Hedmark vi må ta stilling til i den neste fire årsperioden, sier ordfører Olov Grøtting.

StasjonsSteiaOPPRUSTES: Fellesområdene fra hotellet til jernbaneovergangen må oppjusteres først, mener Olov Grøtting. Foto: Randi Nørstebø.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse