annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/JournalistBEKYMRET: Rådamnn Erling Straalberg uttrykte bekymring for kommunens økonomiske situasjon. Foto: Ivar Thoresen

Både rådmann Erling Straalberg og Venstres Stein Hoset advarte mot kommunal økonomisk blåmandag da kommunestyret behandlet økonomiplan for 2012-2019 torsdag.

– Det strammer seg til. Vi har et driftsnivå som gir oss for små marginer. Det er ikke spørsmål om, men heller hvor mye vi må redusere driftsnivået med i 2012, sa rådmann Erling Straalberg innledningsvis.
  Da hadde kommunestyret allerede vedtatt en budsjettjustering for inneværende år som følge av overforbruk på flere områder, først og fremst innen enheter Alvdal samarbeider med nabokommunene om.

Ønskeliste

Stein Hoset fryktet økonomiplana skulle bli mer som ei ønskeliste enn som et dokument som skal gi retning og balansere drift og investeringer.
  – Vi kan ikke gå herfra med ei økonomiplan preget av gode ønsker uten å ha tenkt gjennom og diskutert hvordan det skal finansieres, sa Hoset.
 Med bakgrunn i det fremmet han på vegne av Venstre et tilleggsforslag om at rådmannen pålegges å legge fram et grunnlag for 2012-budsjett som er basert på en 3% reduksjon av driftsnivået i forhold til 2011-budsjettet.

Konsekvenser

– Effektene av en slik reduksjon er til dels dramatisk, sa rådmann Straalberg.
  – Vi tar ikke bort 3% uten at det får konsekvenser, fortsatte han og pekte på skoler, PRO (pleie, rehabilitering og omsorg) og barnehager som områder hvor en slik reduksjon vil være meget godt merkbar.
  Venstres forslag ble likevel enstemmig vedtatt.

Vei ved skurlaget

Formannskapets vedtak, inkludert salg av eiendommen Steitun i 2012 og med 8 millioner kroner avsatt til veiomleggeing ved Alvdal Skurlag, likt fordelt med 4 millioner kroner i 2012 og fire millioner kroner i 2013 stod seg ellers gjennom kommunestyrets behandling.
  I tillegg kom Steia-prosjektet inn med en solid økning fra 500.000 kroner til 3,7 millioner kroner, etter forslag fra Senterpartiet. (se egen sak).
  Senterpartiet fikk også med seg kommunestyret på å flytte fram 15 millioner kroner til TFF-boliger fra 2014 til 2013.

kstyreSteinHoset

ADVARTE: Venstres Stein Hoset advarte kommunestyret mot å la økonomiplanen bli ei ønskeliste. Foto: Ivar Thoresen

  • Ingen kommentarer funnet
annonse