annonse
PolitikkPLANLEGGES: Det utvidete sentrumsområdet planlegges. Foto: Randi Nørstebø.

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark får lenger tid på høringsuttalelsene til delplan for Alvdal sentrum. – Vi har gitt utvidet søknadsfrist til de to partene som har bedt om det, Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, sier leder for interkommunal avdeling for Plan, byggesak og geodata, Inger Stubsjøen.

Høringsfristen for kommunedelplan for Skurlaget-Plassen var 20. juni, og den interkommunale avdelingen for Plan, byggesak og geodata mottok flere høringssvar innen denne fristen. Fylkesmannen og Hedmark fylkeskommune har fått frist til 5. august.

Plansjefen forteller til Alvdal midt i væla at det blant anna trenges mer tid til møtevirksomhet og at de to partene derfor fikk utvidet høringsfrist.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts