annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


STARTER IGJEN: Formannskapet vedtok i dag å starte opp igjen med serviceruta for eldre og uføre fra 1. september. Fra venstre varaordfører Johan Ragnar Eggen (Sp), ordfører Olov Grøtting (Sp), Stein Roar Kvam (Ap) og Wenche Furuli (Ap). Foto: Ivar Thoresen

1. juli forsvant tilbudet om servicerute for eldre og funksjonshemmede. Fra 1. september kjøres den igjen. Det bestemte formannskapet torsdag.

Det var i forbindelse med budsjettbehandling for 2011, sent i fjor høst, at servicerutetilbudet ble redusert til 30.000 kroner, noe som gjorde at tilbudet opphørte da midlene var brukt opp 1. juli i år.
  Serviceruta har vært et tilbud til eldre og uføre rundt om i bygda for at de skal komme seg på Steia for å handle og treffe folk. Ruta har vært kjørt av drosjene, og ordningen har fungert slik at passasjerene har betalt en egenandel på 40 kroner. Resten av kostnaden har vært subsidiert av kommunen.
  Serviceruta har kjørt i tre ulike sløyfer – Plassen, Strand/Dammen og Tronsvanglia – to ganger i uka.

Mange reaksjoner

En av grunnene til at tilbudet ble rammet av budsjettkutt er at det har vært relativt få som har benyttet seg av tilbudet.
  Likevel har det kommet mange reaksjoner etter at tilbudet ble kuttet helt ut. Derfor kom saken på kartet i dagens formannskapsmøte. Og i sin saksutredning gikk rådmannen inn for å sette serviceruta i drift igjen fra 1. september og ut året, med en ukentlig tur på hver av de tre sløyfene. Kostnadene ved dette har rådmannen beregnet til 18.630,- kroner.

Viktig tilbud

Det var enighet i formannskapet om at serviceruta er et godt tilbud som er viktig å beholde, og i tillegg kanskje kan utvikles til å gjelde flere.
  – Potensialet er større enn de åtte-ti brukerne vi har hatt. Serviceruta kan brukes av flere som en del av kollektivtilbudet i bygda. Og jo flere som benytter seg av tilbudet, jo billigere blir det for kommunen, poengterte ordfører Olov Grøtting.
  Politikerne kom også med innspill i forhold til organiseringen av tilbudet. Til nå har serviceruta vært organisert av hjemmetjenesten. Det ble tatt til orde for at det kanskje var mer hensiktsmessig at kommunens servicekontor har ansvaret.
  Med bakgrunn i det samlet formannskapet seg om et omforent forslag fra Johnny Hagen (Ap), som i tillegg til ny drift fra 1. september og ut året, som rådmannen skisserte, innebærer at det gjøres en vurdering basert på behov og framtidig organisering av tilbudet. Resultatet av dette arbeidet legges fram som grunnlag for budsjettprosessen 2012.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse