annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GÅR PÅ: Ordfører Olov Grøtting går for opprusting av riksveg 3 langs nåværende gjennom Alvdal sentrum. Hun får følge av Senterpartiets nestleder og parlamentariske leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum, sjøl en ivrig forkjemper for utbedring av Rv. 3 gjennom Østerdalen. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogo– Fullt fokus på opprusting av riksveg 3 gjennom Alvdal langs nåværende trasé, inkludert ny Steien bru og to nye rundkjøringer. Det er budskapet fra Senterpartiet og ordførerkandidat Olov Grøtting ved inngangen til valgkampen.

Grøtting og Alvdal Senterparti har full støtte for det fra Trygve Magnus Slagsvold Vedum, nesteleder og Senterpartiets parlamentariske leder på Stortinget. Slagsvold Vedum har kjempet hardt for riksveg 3 og bevilgninger til utbedringer, og mener alvdølene har en god sak.

– Fullstendig uaktuelt

Både ordfører Grøtting og Slagsvold Vedum er klar på at muligheten for å få noe gjort raskt ligger i utbedringer gjennom nåværende trasé, og ikke ved å legge veien utenom sentrumsområdet via den alternative traseen som ligger inne i planverket.
  Den alternative traseen innebærer at veien fra rett nedenfor Grindegga går vestover derfra, krysser elva og fortsetter på vestsida av Glomma og kommer inn på nåværende trasé ved Aukrustsenteret.
  – Det er fullstendig uaktuelt å legge riksveg 3 i en u-sving utafor Alvdal sentrum, sier Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

For dyrt og langvarig

Han begrunner:
  – For det første snakker vi om en kostnad som fort vil dreie seg om flere hundre millioner kroner, kontra en kostnad på rundt 60 millioner kroner – som er det som er stipulert for oppgradering langs nåværende trasé, inkludert ny bru. Det vil utvilsomt være mye lettere å selge inn og finansiere et prosjekt til 60 millioner enn et som koster flere ganger så mye. Det betyr at et valg av ny trasé er noe som vil ta veldig mye lenger tid.
  – For det andre vil det alternativet gå utover mye dyrka mark, og det er ikke noe vi støtter. I tillegg vil det være både lokalpolitisk og fylkespolitisk motstand mot dette alternativet, sier Slagsvold Vedum.

Mye vei for pengene

Senterparti-nestlederen påpeker videre at suksessfaktoren for den betydelige opprustingen av riksveg 3 i det siste, ligger i at en får bygd mye vei for pengene gjennom å ta strekning for strekning med opprusting og breddeutvidelser.
  – Det er bare Åsta Bru som er av ekstraordinære prosjekter nå. Det betyr at det er gode muligheter for å få utbedring gjennom Alvdal inn som det neste store prosjektet. Det skal vi kjempe for, lover Stortingspolitikeren fra Hedemarken.

Allerede i 2014-2015

Olov Grøtting har god tro på at Rv. 3-opprusting kommer inn i den nye Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Hun viser til at Statens Vegvesen har lagt inn 60 millioner kroner og gitt Alvdal-prosjektet prioritet 1 i sin stamnettutredning, som skal danne grunnlaget for ny NTP.
  – Det betyr at arbeidet i beste fall kan komme i gang allerede i løpet av 2014-2015, antyder Slagsvold Vedum og kaller prosjektet for ”verpeklart”, fordi det meste av planverket er klart.
  – Vi har et enstemmig vedtak i kommunestyret på en utvidet definisjon av sentrumsområdet. Vi har vedtatte planer for områdene. Vi mangler bare veiprosjektet, med ny Steien bru og to rundkjøringer som kan knytte det hele sammen, sier Olov Grøtting.
  – Dette har også en næringspolitisk betydning fordi det vil reduserte farten og bedre tilgjengeligheten til sentrumsområdene. I tillegg handler det om trafikksikkerheten. Den er ikke god nok, og det haster med å få noe gjort.
  – Og ny Steien bru må vi ha uansett om riksveg 3 går her eller der, påpeker ordføreren.

Sentrale hjelpere

Grøtting er glad for å ha sentrale ”hjelpere” som Slagsvold Vedum som kan trykke på i nasjonal sammenheng i forhold til prosjekter som dette.
  – For oss er det et klart pluss å ha folk i systemet som kan hjelpe oss med å få realisert viktige prosjekter. At vi har med oss Trygve Magnus Slagsvold Vedum betyr mye.
  Han har kontakter, kan trykke på riktige knapper og hjelpe til med å åpne både dører og pengesekker, og han har forståelse for de lokale behovene, ifølge ordføreren.
  – Vi har fått flyttet opprustning av Rv. 3 fra plan til virkelighet. Det skal vi fortsette med, og for å få til det er det klokt å legge bort den alternative traseen og satse alt på det alternativet som er mest realistisk og som det er størst enighet om, nemlig oppgradering av nåværende trasé, understreker Slagsvold Vedum.

– Mulighetsorientert Grøtting

Og mens ordfører Grøtting drømmer om en ny Steien bru som et signalbygg i beste Aukrust-tradisjon, en iøynefallende innfallsport til Fjellregionen, svarer Slagsvold Vedum slik på hvorfor han mener Alvdalsordføreren bør få en ny periode ved roret:
  – Olov har gjort en god jobb for Alvdal. Hun er flink til å få fram saker og løfte dem videre opp når det er nødvendig. Og hun er flink til å synliggjøre mulighetene, ikke problemene, skryter Sp-nestlederen.

OlovSlagsvold0811C
TRAFIKKSIKKERHET: Det haster med å gjøre noe med riksveg 3 gjennom Alvdal, ikke minst trafikksikkerhetsmessige. – Vogntogene dundrer gjennom 50-sona i både 80 og 90 kilometer i timen, sier ordfører Olov Grøtting. I dag tok hun med seg Trygve Magnus Slagsvold Vedum ned til veien og lot ham erfare det samme. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts