annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

SAMHANDLING: Gjennom samarbeid og inkludering vil Alvdal Ap skape tettere bånd mellom kommunen og innbyggerne. Ordførerkandidat Svein Borkhus (til høyre) håper Ap kan få åtte representanter i kommunestyret. Med seg på lista har han blant andre Liv Randi Olsen Eggestad (fra venstre), Arne Helge Dahlen, Harald Trønnes, Wenke Furuli, Vigdis Vestby (varaordførerkandidat), Mari Kveberg, Gerd Marie Gjermundshaug og Ole Arne Sandli. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoMed livslang omsorg og næringsutvikling som fokusområder og en comeback-klar ordførerkandidat i Svein Borkhus satser Arbeiderpartiet på å gjenvinne både ordførerstol og kommunestyreflertall i Alvdal.

– Vi har seks representanter i kommunestyret nå. Forrige periode hadde vi åtte. Det er en naturlig målsetting å gjenvinne det tapte, mener fylkesråd Borkhus.

Bedre ordfører nå

Han er klar på at han vil bli en enda bedre ordfører for Alvdal nå enn da han gikk av for fire år siden.
  – Jeg har endret meg siden sist jeg var ordfører. Gjennom fire år som fylkesråd har jeg lært mye om samhandling. I fylket er vi til stede på mange arenaer, i samspill med både stat, kommune, lag, foreninger og næringsliv. Det har vært nyttig og lærerikt.
  – Jeg hadde vel ord på meg for å være en lagspiller i min forrige ordførerperiode også, men jeg ser nok i enda større grad betydningen av samarbeid, samspill og samhandling nå, sier Svein Borkhus.

Vil inkludere og samhandle

Og da er han ved kjernen av det Arbeiderpartiet går til valg på i Alvdal.
   – Samarbeid og inkludering mellom innbyggerne, politiske partier og kommunestyret er det viktigste, mener Borkhus og hans 15 partikamerater på lista til kommunevalget.
  – Vi vil få bygdefolket engasjert og på banen så mye som mulig. Det handler om å få fram synspunktene og få tatt debattene før sakene vedtas, ikke etterpå, sier Borkhus. Han mener det må skje gjennom ulike møteplasser, takhøyde for at folk kan komme med sine meninger og at folk føler seg trygge til å kunne si sine meninger, enten de er folkevalgte eller innbyggere.
  – Gode prosesser med vekt på inkludering og samhandling er avgjørende for sluttresultatet, mener ordførerkandidaten.

Livslang omsorg

Det gjelder ikke minst for hjertesaken: Livslang omsorg
  – Livslang omsorg handler om alt fra barnehage til Solsida. Barnevern og eldreomsorg er sentrale satsingsområder for oss, sier Svein Borkhus.
  Han peker på at en god og trygg oppvekst er godt forebyggende arbeid, og viser til at en allerede i barnehagen kan identifisere de som faller utenfor når de kommer til videregående skole. Det understreker viktigheten av nok og godt nok utdannet personell i barnehagene.
  Og når flere plasser ved Solsida Omsorgsheim gjøres om fra lavterskel til faste plasser, øker behovet for sentrumsnære botilbud for eldre. Det setter Alvdal Ap høyt på sitt sakskart.

Utgjør forskjellen

Det er ikke tradisjon for de store politiske konfrontasjonene i kommunestyret i Alvdal. Svein Borkhus antyder sjøl at omtrent ni av ti saker avgjøres gjennom enstemmige vedtak.
 Trenger vi da en ny ordfører?
  – Det er nettopp på det området som handler om livslang omsorg at folk vil merke forskjellen på om det er Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som sitter med ordføreren, mener Aps varaordførerkandidat Vigdis Vestby.
  – Vi vil i større grad enn det som har vært tilfellet ha fokus på oppvekst, barnehage, skole, trygge skoleveier og SFO.  Vi vil gjøre det litt enklere og mer stuerent for unge kvinner med barn å jobbe så mye de vil. Vi vil legge til rette for at kvinner som jobber deltid kan få jobbe mer om de ønsker det. Mange kvinner med utdannelse er ikke interessert i å jobbe 60% stilling. De vil jobbe fullt. Det vil vi legge til rette for gjennom gode tilbud innen barnehage, skole og SFO, sier Vestby.

Steimosletta

Den andre saken som flagges høyt fra Arbeiderpartiets side er næringsutvikling.
  – Arbeidsplasser er en forutsetning for at folk skal leve og bo her. Og når vi nå ser at vår største arbeidsplass, Synnøve Finden, rasjonaliserer og reduserer er det helt avgjørende med et sterkt fokus på næringsutvikling, mener Svein Borkhus.
  – Det er viktig å legge til rette for utvikling på Steimosletta. Det er vi opptatt av, og innstilt å bruke penger på. Men det er like viktig å poengtere at vi ønsker at det ikke skal skje på bekostning av utvikling på Steia. Det er fullt mulig å utvikle både Steia og Steimosletta samtidig, uten at det ene skal ødelegge for det andre, mener Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Neppe flerbrukshus

Alvdal Ap har også programfestet å jobbe for å utvikle gode ideer for gjennomføring av et flerbrukshus. Men de tør ikke tidfeste når huset kan bli en realitet.
  – Slik økonomien ser ut nå, virker det vanskelig å få realisert et flerbrukshus i Alvdal i løpet av den perioden vi går inn i, sier Svein Borkhus.
  Han registrer rådmannens advarsler mot en økonomisk blåmandag for kommunen, og konkluderer med at situasjonen på økonomisida har endret seg vesentlig siden han ga fra seg ordførerklubba for fire år siden.
  – Da hadde vi 12 millioner på disposisjonsfond tilgjengelig. Nå er det lite igjen, sier Borkhus og legger ikke skjul på at han synes det er en uheldig situasjon, sjøl om han understreker at Alvdal kommune alltid har vært godt drevet og at det ikke er belegg for å si at kommunen har spesielt dårlig råd.
  Men det er trangt, og det nye kommunestyret vil få mange tøffe saker og prioriteringer i fanget.
  – Nettopp derfor er det så viktig å få folket engasjert. Få fram synspunktene og skape forståelse for prioriteringene som politikerne er nødt til å gjøre.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse