annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VELKOMMEN: Mali Hauen (fra venstre), ordførerkandidat Ola Eggset og Anders Wahl gleder seg over å ønske nykommerne Ingrid Maren Hoset, Live Stokstad og Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng velkommen på Venstrelista i Alvdal. I bakgrunnen sentrale satsingsområder som Storsteigen og Rv. 3. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoVenstre mener tida er overmoden for noe annet enn en ordfører fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet i Alvdal  - og løfter fram Ola Eggset som en ordførerkandidat som kan høre på folk og være ordfører for alle i hele bygda.

– Vi vil sette folk først. Det går an å legge mye i det slagordet, og det kan overføres til alle sektorer – som skole, helse og eldreomsorg. Men det viktigste er erkjennelsen av at folka som bor her er den største ressursen vi har i ei bygd som Alvdal, sier ordførerkandidat Ola Eggset.
  – Folk først handler ikke minst om livets første og siste faser – barn og unge, eldre og pleietrengende. Kommunens midler skal først deles ut til de med størst behov. Vi midt i mellom klarer oss brukbart sjøl, sier Eggset.
  Han har lang fartstid innen både politikk, næringsliv og frivillig arbeid, og var blant annet varaordfører i perioden 2003-2007. Så det er en rutinert utfordrer Venstre sender ut i kampen om ordførervervet.

Variert liste

Sjøl er Eggset vel så opptatt av at han står øverst på ei liste full av folk fra et bredt sammensatt og representativt utvalg av Alvdals befolkning. Spesielt er han stolt over å ha flere ungdomskandidater med seg på lista.
 – Vi har ei liste med engasjerte og interesserte kandidater som dekker store fagfelt. Det er betryggende, mener ordførerkandidat Eggset og spiller ballen til fjerdekandidat Live Stokstad når samtalen dreier inn på en av Venstres flaggsaker i valgkampen: Skole.

Skoleinnhold viktig

– Innholdet i skolen er viktig. En god skole krever gode lærere, men det kommer ikke av seg sjøl. Det krever et miljø og det krever gode rammer rundt. For å få til det må kommunen drive kompetent og aktivt eierskap og ha et aktivt samarbeid med skoleledelsen, sier Stokstad.
  – Oppfølging av de menneskelige ressursene i skolen er en viktig forutsetning for at lærerne skal videreutvikle seg. Og da snakker vi ikke om detaljstyring fra kommunens side, men om samarbeid og dialog.
  Stokstad medgir at ambisjonene er høye, og at det neppe er rom for alt man gjerne kunne tenkt seg å gjøre.
  – For å til det vi ønsker må vi tørre å si at vi satser på noe og dermed må velge bort noe annet. Basisferdigheter som lese- og skriveopplæring må holdes høyt i grunnskolen i Alvdal, mener Stokstad. Hun har også stor tro på å involvere både foreldre og frivillige i enda større grad, ikke minst innenfor leksehjelp.

Ut av Næringsservice

Med en ordførerkandidat med bred næringslivsbakgrunn mener Venstre også at de er til å regne med i næringspolitikken.
  – Vi skal legge til rette gjennom planarbeid og infrastruktur. Men det viktigste nå er å sluttføre igangsatte prosjekter – som Møllergata og veiomlegging ved Skurlaget, sier Ola Eggset og fyrer samtidig av en salve mot den regionale løsningen for næringsutvikling gjennom Næringsservice.
  – Vi vil trekke denne ressursen tilbake til kommunen og bygda. Aller helst knytte den til Storsteigen, sier Eggset.
  Storsteigen fordi næringsliv og landbruk for Venstre er to sider av samme sak.
  – Landbruk og næring hører sammen. Bonden er en næringsaktør, mener femtekandidat Mali Hauen og påpeker samtidig at en Storsteigen-lokalisering også fanger opp et annet av de satsingsområdene Venstre-kandidatene allerede har snakket seg varm om: Skole.
  - Vi vil ha landbruket inn som en del av det lokale næringsfondet, legger Ola Eggset til.

Ryddig og åpen

Og da er han tilbake ved utgangspunktet – og det som skal skille ham som ordfører kontra en av de andre kandidatene.
  – Vi står på barrikadene for ryddighet og åpenhet, og tida er som sagt overmoden for en annen toppledelse enn fra de to partiene som har delt på å styre bygda, mener Ola Eggset.
  – Vi skal være tydelige på hva som er politikernes rolle og hva som er administrasjonens rolle. Vi skal lære oss til å høre på folk, med utgangspunkt i at den sen som blir valgt skal være ordfører for alle - i hele bygda.
  – Så er vi ekstremt opptatt av at vi ikke kan si ja til alt. Politikk er å prioritere, og ta valg ut fra det. Vi må våge å si fra og ta tøffe valg. Skal vi bli virkelig gode på noe må vi velge bort noe annet.
  Eggset bruker også anledningen til å underbygge utsagnet om engasjerte og interesserte Venstre-politikere gjennom å dokumentere partiets aktivitet i fire års opposisjon i kommunestyret.
  – Vi har i denne perioden fremmet like mange saker som alle de andre partiene til sammen.

Vil høre på folk

Venstre-gjengen framhever viktigheten av å snakke med bygdas folk.
  – Vi skal høre på folk og snakke med dem. Vi skal høre alle og se alle. Så får vi akseptere at det finnes andre meninger, sier Ola Eggset. Ordføreren er ordfører for dem også.
  – Det handler om å våge å si nei. Vi står overfor tøffe utfordringer framover, med kommunen på vei inn i en anstrengt økonomisk situasjon som vi har advart mot. Politikk er å prioritere og gjøre valg. Det vil ikke alltid være like populært hos alle.
  Samtidig er Venstre opptatt av å følge opp det vedtaket de sjøl fikk flertall for tidligere i år – om et utvidet sentrumsbegrep som inkluderer både Steia og Steimosletta.
  – Gjennom ny Steien bru og  rundkjøringer ved Shell og Aukrustsenteret mener Venstre-folket at riksveg 3 blir viktig for å knytte Steia og Steimosletta sammen, sier Ola Eggset.
  Live Stokstad supplerer:
  – Slagordet folk først handler også om å føre en politikk med knallhard sosial profil. De som trenger hjelp mest skal få det.

Ikke eiendomsskatt

Avslutningsvis spiller Venstres ordførerkanidat kortet han har registrert ingen andre har snakket om: Eiendomsskatt.
  – Eiendomsskatten fører til forskjeller og særlig tyngende for unge som etablerer seg, sier Eggset. Det vil ikke Venstre være med på.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse