annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

BIBLIOTEK?: Hva er status for planene om å flytte biblioteket til Steien Hotell? Det spør Alvdal Venstre om i et grunngitt spørsmål til ordføreren. Foto: Ivar Thoresen

Gjennom et grunngitt spørsmål til ordføreren til torsdagens kommunestyremøte etterlyser Alvdal Venstre vedtatt utredning om eventull flytting av biblioteket til Steien Hotell.

Kommunestyret vedtok på kommunestyremøtet 27. januar i år å utrede flytting av biblioteket fra kommunehuset til Steien Hotel.

Hva skjer?

– Siden da har vi fått en grovkalkyle over kostnader ved å gjøre om underetasjen i Dalseggen til kommunale leiligheter. Kostnader ved å gjøre om dagens bibliotek til annen bruk, flyttekostnader og årlige leiekostnader i hotellet er ennå ikke blitt forelagt kommunestyret. Venstre etterlyser herved den bestilte utredningen, skriver Venstres gruppeleder Ola Eggset i dokumentet som er sendt ordføreren.
  – Sjøl om alle tall som nevnt ikke er klare, forventes dette uansett å medføre vesentlige investeringer/driftskostnader for Alvdal kommune, så framt kommunestyret vedtar flytting. Investeringer som, etter vårt syn, må inn på økonomiplanen. Vi behandlet, som alle vet, økonomiplanen nå før sommerferien, skriver Eggset videre.

To spørmål

Med de utgangspunktet har Eggset  på vegne av Alvdal Venstre følgende spørsmål til ordføreren:
  • Er det avklart med eieren av hotellet at endelig vedtak i denne saken neppe kan forventes før tidligst våren 2012, i forbindelse med behandlig/revidering av økonomiplanen? Har han tid til å vente så lenge på en avklaring?
  • Eller ser ordføreren for seg en behandling i forbindelse med budsjettet for 2012, noe som i så fall vil bli et avvik på nå innarbeidet prinsipp? -Eller er det slik at ordføreren, slik hun hevdet i Kommunestyret den 27.01, fortsatt mener dette vil bli et nullsumspill, der leieinntekter fra Dalseggen vil gå opp i opp med leieutgifter ved leie av Hotellet?

Sak bestilt

Ordfører Olov Grøtting bekrefter at hun vil svare Eggset og Venstre i kommunestyremøtet torsdag kveld.
  – Jeg kan også si at det er bestilt sak på dette fra administrasjonen til formannskapets møte 15. september og til kommunestyremøtet 29. september. Dette skulle vi egentlig hatt noe tidligere, men som kjent hadde vi før sommeren for liten administrativ ressurs på grunn av sykemeldinger. Vi har etter sommeren fått økt kapasiteten noe, slik at vi håper å komme  à jour med saksmengden, sier ordføreren.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse