annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FOR ALLE: God oppvekst og trygg alderdom er kjerneområder for Arne Dagfinn Øynes og Kristelig Folkeparti i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoGod oppvekst og trygg alderdom oppsummerer mye av det Kristelig Folkeparti fokuserer på i Alvdal. – Samfunnet skal ta ansvar i begge ender av aldersskalaen, mener partiets listetopp Arne Dagfinn Øynes.

Han og Krf i Alvdal går til valg med å utfordre næringslivet til å bli med på et spleiselag for å få bygd sentrumsnært omsorgstun. Samtidig er de helt klare på at edruskap kommer foran næringshensyn i alkoholpolitikken.

Eldreomsorgen

– Eldreomsorgen er viktig for oss. Der er kommuneadministrasjonen i gang med et godt løp for å videreutvikle både anlegg og tjenester. Eldreomsorgen må stadig skreddersys og endres ettersom behovene endrer seg. Alle skal føle trygghet, og det gjør de best hjemme så lenge de klarer seg sjøl, sier Øynes.
  Samtidig peker han på at Alvdal er ei bygd med mange grender og lange avstander. Derfor er det et behov for flere og mer lettstelte boliger sentralt.
  – Jeg har sansen for løsningen med omsorgstun og bofellesskap og utfordrer gjerne det private næringsliv i den forbindelse. Det er ikke nødvendigvis en kommunal oppgave å bygge og drifte slike boliger. Dette er jo prosjekt hvor kostnadene dekkes gjennom bostøtte og husleie, og det hadde vært interessant og sett på muligheter for om kommunen kunne samarbeidet med andre aktører om en slik satsing, sier Krf-veteran Øynes.

Sikrer mangfold

Kristelig Folkeparti har i dag to representanter i Alvdal kommunestyre. Øynes håper naturligvis på fornyet tillit.
  –Krf er viktig i kommunestyret. Vi er med og opprettholder mangfoldet. Jeg har snakket med mange ordførere i kommuner med få lister, og alle mener det er en svakhet. Jo flere lister, jo flere grupper i samfunnet er engasjerte, sier Øynes og trekker fram det han ser på som gode grunner til å gi sin stemme til Krf mandag 12. september.

Moderasjon og forsiktighet

– Politikk er prioritering, og nå er det mindre handlerom enn noen gang før i den kommunale økonomien. Det betyr at vi maner til moderasjon og forsiktighet framover. Det betyr blant annet vi mener vi må bruke de skolene vi har. Vi har ikke tatt diskusjonen om ny skole og eventuell plassering. Vi har gode barnehager og velfungerende skoler, men Steigen skole trenger mer plass, sier Øynes.
  Han og partiet hans tar til orde for samme tankegang når det gjelder flerbrukshus.
  – Vi trenger flerbrukshus. Det kan vi få gjennom en trinnvis utvikling av samfunnshusanlegget på Grindegga.

Familie og oppvekst

– Det spesielle ved Krf er ellers at vi står i front når det gjelder synet på familie og oppvekstkår. Blant annet mener vi at vi har en nøktern, ansvarlig holdning når det gjelder ruspolitikken. Vi tenker mer på edruskap enn næringspolitikk i den sammenheng, og opplever ofte at vi står alene om det.
  – Det betyr ikke at vi sier nei til alt, men når det gjelder eksponering for barn og unge er vi prinsipielle, understreker gartneren fra Bellingmo.
 Og apropos gartner. Øynes mener nettopp mangfoldet i toppen av lista er en god grunn til å gi en stemme til Krf.
  – Det er en gartner, en sjukepleier, en lege og en gardbruker som driver et utviklingsbruk på toppen av lista. To av oss har hatt unger i skolen, og to har det fortsatt. Så vi har god bredde i toppen.
  – Ut fra vårt ståsted ønsker vi å legge til rette for at alle kan få realisert et godt liv i et forpliktende fellesskap. Vi har plass og bruk for alle, avslutter Arne Dagfinn Øynes.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse