annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

OFFENSIVE: Senterpartiet går offensivt til valg og håper å finne penger til mer enn bare lovpålagte oppgaver. Her et knippe av listas kandidater, fra venstre Olav Nyeggen, Leif, Langodden, Bjørg Randmæl, Erik Thorshaug, Johan Ragnar Eggen, Per Hvamstad, Kristian Hansæl og ordfører Olov Grøtting. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoGod kvalitet på lovpålagte tjenester innen oppvekst, helse og omsorg er en selvfølge. Men Senterpartiet går inn i jakten på fire nye år i ordførerstolen med lovnader om at ikke alle pengene skal gå til det. – Vi må investere i tiltak som kan øke trivselen og få folk til å ville bo her, sier ordfører Olov Grøtting.

Det er ingen tvil om at fire år i ordførerstolen har gitt mersmak for Grøtting, og hun hevder det er gode grunner til at hun skal få fortsette som bygdas førstedame gjennom bygdefolkets tillit mandag 12. september.

Fått til mye

– Vi har fått til mye i løpet av disse fire åra, sier Olov Grøtting og varaordfører Johan Ragnar Eggen og drar ei ”skryteliste” som inkluderer både full barnehagedekning, opparbeiding av næringsområdet på Steimosletta så det er klart for etablering, samtidig som det skjer ting på Steia, blant annet med Steien hotell.
  Men valget som kommer handler om mer enn å kikke seg stolt over skuldra.
  – Vi vil utvikle Alvdal videre. Vårt mål er fornøyde innbyggere gjennom blant annet god næringsutvikling, tettstedsutvikling og et aktivt kulturliv, sier Grøtting.
  I tillegg har Senterpartiet, som alle de andre partiene, et klart og sterkt fokus på oppvekst, helse og omsorg.
  – Det er vi gode på, og det skal vi være gode på i Alvdal, sier varaordfører Johan Ragnar Eggen.

Må investere

I trangere kommuneøkonomiske tider er Senterpartiet klar på at politikerne må tenke nytt og være mulighetsorienterte for å skape utvikling.
  – Kommuneøkonomien er viktig. Den må vi ha kontroll på, og vi må  ha gode tilbud innen helse, omsorg og skole. Likevel er det  avgjørende å kunne investere og utvikle for å øke trivselen i tillegg til å løse de lovpålagte oppgavene vi har, sier Olov Grøtting.
  – Det er viktig å opprettholde og helst øke folketallet. Kommuneøkonomien henger direkte sammen med folketallet. Derfor er det viktig at folk flytter hit og trives her. Da må vi satse på prosjekter som er trivselsfremmende, gode møteplasser, tettstedsutvikling og flerbrukshus, fortsetter hun.

Samfunnshuset

Og nettopp flerbrukshuset er en kjepphest Senterpartiet nødig gir slipp på, sjøl i trange økonomiske tider.
  – Det er et eksempel på at vi må tenke annerledes. Vi får ikke realisert flerbrukshus i det omfang og til den prislappen som opprinnelig var tenkt slik situasjonen er nå. Vi ønsker i stedet at vi tar utgangspunkt i våre gamle storstue – samfunnshuset – renoverer og gjør om det til et kultur- og aktivitetsbygg, og så får til en idrettshall vegg i vegg. Da har vi et godt flerbrukshus, mener Grøtting. Hun har tro på at en trinnvis utbygging kan gjøre det enklere å få prosjektet realisert, uten at hun kan sette prislapp på eller tidfeste prosjektet.
  – Men jeg har tro på at dette kan være et prosjekt hvor vi som kommune kan få til ting gjennom andre, med et samarbeid med både frivillige og næringsliv. Det er slik vi kan tenke alternativt for å skape utvikling.

Gode saker

– Alt som kan skape trivsel er gode saker for oss, sier Sps andrekandidat Leif Langodden.
  Det kan handle om alt fra rydding av skog og vegetasjon langs riksvei og jernbanelinja så alle får se bygda på sin vei gjennom, til at grunneiere legger til rette og er pådrivere for hytteutbygging i de områdene hvor det er åpnet for dette.
  Det siste er også god næringsutvikling, en annet av Senterpartiets sju hjertesaker inn mot valget.
  – Vi har bevilget 6.2 millioner kroner til Aukrustsenterets Flåklypa-planer. Disse planene er det viktig å få realisert. Koblingen mellom Riksveg 3 og Aukrusts verden er viktig for Alvdal, påpeker ordføreren.
  Og når det først snakkes om vei og jernbane.
  – Det betyr mye å bringe oss nærmere storbyene gjennom gode transporttilbud og kommunikasjonsløsninger. Senterpartiet er samferdselspartiet, vi er garantisten for at dette blir satt på dagsorden, mener Grøtting, samtidig som flere av hennes listekandidater benytter sjansen til å snakke varmt om betydningen av et levende og aktivt miljø i utvikling rundt Storsteigen.

SpOlov300811
VIL FORTSETTE: Olov Grøtting håper på bygdefolkets tillit så hun kan få fire nye år som ordfører, med en sterk Sp-gruppe i ryggen. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts