annonse
PolitikkBIBLIOTEK?: Hva er status for planene om å flytte biblioteket til Steien Hotell spurte Alvdal Venstre i et grunngitt spørsmål til ordføreren i kveldens kommunestyremøte. Foto: Ivar Thoresen

Venstre fikk svar: – Utredningen av et mulig bibliotek i Steien hotell er forsinket, men hotelleier har forståelse for at det vil ta tid, forsikret ordfører Olov Grøtting i kveldens kommunestyremøte.

Alvdal midt i væla har tidligere skrevet at Venstre ville stille begrunnet spørsmål om utredningen av bibliotek i Steien Hotell i kveldens kommunestyremøte.

Og utredes skal det, men prosessen har blitt forsinket, svarte ordfører Olov Grøtting.  – Kommunens sentraladministrasjon har vært svært underbemannet siden november 2010, i hovedsak grunnet foreldrepermisjon, den store overgrepssaka og sykemeldinger. Det er først fra og med andre uka av august at kommunen igjen har normal saksbehandlerkapasitet, og det vil ta noe tid å ta igjen etterslepet fra våren, sa ordfører Olov Grøtting. Saksutredningen er derfor forsinket, men vil fremmes til formannskapets møte 15. september og i kommunestyrets møte 29. september, sa hun.

OlovGrtting0711

 Venstres Ola Eggset stilte følgende spørsmål:

– Er det avklart med eieren av hotellet at endelig vedtak i denne saken neppe kan forventes før tidligst våren 2012, i forbindelse med behandlig/revidering av økonomiplanen? Har han tid til å vente så lenge på en avklaring?

Til dette svarte ordføreren:  – Ja. Det vil være positivt for eier om kommunestyret ved behandlingen av utredningen vi får forelagt i høst kan gi signaler om det er aktuelt å gå videre med planene. Eier har forståelse for at det ikke er mulig å fatte vedtak før det avklares hva som skal skje med de ledige lokalene om biblioteket flytter ut, og at det kan medføre en investering som må inn i økonomiplana. Eier av Steien Hotell vil bruke de to neste årene på oppussing og istandsetting. De vil sette i stand bygget slik at det kan brukes til offentlige formål, og planlegger for universell utforming, ventilasjonsanlegg og sprinkleranlegg, sa ordføreren.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse