annonse
PolitikkVILLE SELGE: Malmlaft ville selge denne næringseiendommen på Plassen til Alvdal kommune for fire millioner kroner. Kommunestyret sa i kveld enstemmig nei. Foto: Ivar Thoresen.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i kveld å si nei til kjøp av tomta til Malmlaft

Utgangspunktet for saken er en søknad til Alvdal kommune fra Malmlaft om utkjøp av selskapets næringseiendom på Industriområdet på Plassen. Søknaden forutsetter en tilbakeleie fra kommunen til Malmlaft i 10 år, med opsjon på tilbakekjøp etter utløpt leieperiode. Malmlaft har en presset økonomi, med stor gjeld og anstrengt likviditet. Regnskapstallene for 2010 viser et underskudd på 2,67 millioner kroner av en omsetning på 13,7 millioner. Men i formannskapet var det enighet om at kommunen ikke har mulighet til å hjelpe.

Saken ble grundig debattert i formannskapsmøtet som Alvdal midt i væla tidligere har skrevet, og ikke ett kommunestyremedlem så noen grunn til å debattere saken ytterligere.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse