annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HOPPER I DET: Alvdal Senterparti vil ruste opp Alvdal samfunnshus og gjøre det til en viktig møteplass for forebyggende helsearbeid. Ordfører Olov Grøtting presenterte i dag, sammen med listekandidatene Anne Berit Gjermundshaug og Leif Langodden,  tankene for statssekretær Dagfinn Sundsbø ved Statsministerens kontor. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogoAlvdal Senterparti vil døpe om flerbrukshus til samfunnshus, og med utgangspunkt i dagens samfunnshus skape en møteplass og et aktivitetshus for både gamle og unge, aktive og inaktive. Som et senter for det forebyggende helsearbeidet kommunen får mer ansvar for gjennom samhandlingsreformen.

Tankene applauderes av statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp) ved Statsministerens kontor. – Dette går rett inn i tenkinga rundt, og intensjonene med, den nye samhandlingsreformen. Det fanger opp grunnidéen om å gå fra behandling til forebygging, sier Sundsbø.
  Han fikk høre om Senterpartiets tanker da han besøkte Alvdal i dag.

Storstue

Den nye helsereformen – samhandlingsreformen – trer i kraft fra 1. januar 2012, og innebærer flere nye oppgaver til kommunene. Forebyggende helse står helt sentralt i reformen.
  – Det er en tillitserklæring til kommunene at vi blir gitt dette ansvaret. Det er vi som står nærmest folk, som enklest kan avdekke behovene og treffe tiltak, sier ordføreren.
  Hun og Senterpartiet ønsker å gi Samfunnshuset en sentral plass i denne prosessen.
  – De opprinnelige planene rundt et nytt flerbrukshus ser vi er vanskelig å realisere på grunn av økonomien. Derfor ønsker vi å ta utgangspunkt i dagens samfunnhus, satses på renovering og restaurering av det og gjenskape det til den storstua det var da det ble bygd midt på 60-tallet, sier Grøtting.
  Hun tenker trinnvis utbygging og inkluderer også sambygging med en idrettshall.
  – Jeg tror det er nødvendig å tenke dette bygd ut i trinn for at det skal være mulig å realisere det på en økonomisk forsvarlig måte.

Lavterskeltilbud

Grøtting er overbevist om at en utvikling av Samfunnshuset, slik hun og partikollegene tenker, vil kunne fange opp veldig mange aspekter rundt kjernepunkter i samhandlingsreformen.
  – Her kan vi legge til rette for å få inaktive i aktivitet gjennom mange ulike aktiviteter for folk i alle aldre. Og da tenker jeg ikke bare fysisk aktivitet. Gjennom å gjøre samfunnshuset til en møteplass vil det også fylle en funksjon i forhold til forebyggende psykisk helsearbeid, mener Grøtting.
  – Samhandlingsreformen setter fokus på folkehelsa. Det er viktig for enkeltmennesket og det er viktig for kommunen at våre innbyggere er sunne og friske. Det ønsker vi  å ta på alvor. I tillegg handler dette også om bolyst og tilrettelegging for befolkningsvekst i bygda.

Samarbeid

Alvdal Sp ser for seg  et aktivt samarbeid mellom kommunen, frivilligheten via idrettslag  og andre lag og foreninger, samt privat sektor for å realisere sine tanker.
  – Vi skal hjelpe til med rammene – sjølve huset og det som hører til. Så trenger vil ildsjeler og frivillige som kan være med og skape innholdet, gjøre det til et aktivt og attraktivt sted å være.  Får vi med privat sektor i tillegg skal vi få et veldig godt resultat, mener Grøtting.
  Statssekretær Dagfinn Sundsbø likte godt det han hørte om Senterpartiets tanker i dag.
  – Kultur gir helse, og da tenker jeg kultur i videste forstand – fra idrett til sang. Folk som blir sett får bedre helse, og det er jo akkurat slik det tenkes her, med bredde i aktivitetene, et hus for alle,  der alle kan bli sett, sier Sundsbø.
  – Det handler om å tenke like mye på 67-åringen som 10-åringen. Begge er viktige i et folkehelseperspektiv.

Inaktivitet og overvekt

Forskning viser at norske viser at norske tenåringsgutter i gjennomsnitt sitter 44 timer i uka foran en PC eller TV-skjerm etter skoletid. I tillegg er det dokumentert at overvekt bare i Norge koster samfunnet 6-7 milliarder kroner i året.
 – Det handler om å skape aktiviteter som kan konkurrere med TV-stolen og datamaskina, sier Sundsbø og mener Alvdal Senterparti er på sporet av noe med sine tanker rundt samfunnshuset.
  – Det handler ikke om tvang, men tilrettelegging, sier Olov Grøtting og støttes av listekandidatene Leif Langodden og Anne Berit Gjermundshaug.
  – Inaktivitet er i ferd med å bli et stort helseproblem, også blant unge, sier Anne Berit Gjermundshaug og ivrer for et samarbeid med skolene om blant annet idretts-SFO. Og det gjør et oppgradert samfunnshus enda mer interessant.
  – Det er viktig å lære ungene å bli glad i aktivitet tidlig, sier Gjermundshaug.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts