annonse
PolitikkJA-LAG: – Det må bli slutt på at folk snakker om at i Alvdal får en ikke til noe. Vi vil at Alvdal skal bli en JA-kommune, lover Knut Lilleeggen, Ove Gjermundshaug, Inge Rune Wahlstrøm, Geir Pedersen og Ola Lilleeggen fra Frp-lista. Foto: Randi Nørstebø.

KommunevalgLogoFremskrittspartiet vil løsne på håndbrekket og få aktivitet i bygda. Nykomlingen vil gjøre Alvdal til ei JA-bygd. – Så sant det ikke det strider mot lover og regler skal en som henvender seg til en Frp-kommune få et JA, lover Inge Rune Wahlstrøm.

Det er ikke hvert år nye partilister ser dagens lys, men i år stiller Frp med liste i Alvdal. Foreløpig finnes det ikke noe lokallag i Alvdal og Frp-erne er en del av Nord-Østerdal Frp. De vil få fart på bygda: – Det skal være moro å bo i Alvdal. For her skjer det noe! Her har de skjønt det, skal folk tenke. Og dette skal gjelde på alle nivåer, understreker listetopp og Frps ordførerkandidat i Alvdal, Inge Rune Wahlstrøm. – Det hjelper ikke å bare sitte og prate, man må sørge for å være på en arena det er det mulig å påvirke. Slik var det mange av oss som tenkte, og det er bakgrunnen for at det ble laget Frp-liste i Alvdal, forteller Wahlstrøm.

Samarbeid

Frps Wahlstrøm er en ivrig talsmann for samarbeid - gjerne på tvers av partigrensene. – Jeg har inntrykk av at mye dreier seg om å få æra for noe. Men vi sitter i samme båt og må må ro i takt for å få til noe, sier han. – Bygda er ikke større enn at vi må jobbe i team. For oss er samhandling stikkordet. Vi må ikke skyte på hverandre men dra sammen. Noen må tørre å ta tak. Vi vil skape en endra holdning. Det viktigste er at vi får til noe, lover han.

JA-kommunen Alvdal

Dersom det ikke er noe i veien for forslaget i lover og regler så skal du få et klart JA dersom Frp får makta i Alvdal. – Det er da ingen grunn til at ting skal stoppe opp hele tida! Vi må slippe folk til. Ikke minst nyetablere, mener Wahlstrøm. At det må bli fart på utbygginga på Steimosletta er en sjølsagt konsekvens av Frps tankegang. Frp-erne synes det er stusselig at den bare ligger der. Og her har Frp ei gulrot til grundere og nyetablerere dersom politikken deres slår igjennom. – Vi vil gi alle nyetablerere i Alvdal gratis tomt de første fem åra. De må få komme seg på beina først før kommunen begynner å kreve store tomtesummer. Det koster, men det er viktigere at det blir nyetableringer, mener Frps ordførerkandidat.

Taler bøndenes sak

Listetoer Ola Lilleeggen vil også inn i kommunestyret. Og dersom de 160 alvdølene som stemte Frp ved Stortingsvalget i 2009 stemmer på Frp-lista i år, har han gode sjanser til det, tror han. – Nå må vi snu politikken. Vi står jo med bremseklossene på, mener Lilleeggen. Landbruket er en av hans hjertesaker. Han har sjøl vært bonde et langt liv.

– Landbruket er jo primærnæringa og uten den hadde det ikke vært noe liv her på bygda, mener Lilleeggen. – Landbruket er bærebjelken i bygda og skaper mye anna aktivitet, understreker han. – Men nå er det jo slik at å drive gardsbruk har blitt noe bøndene har som hobby. Alle er nødt til å ha jobb utenom. Det går sakte men sikkert nedover med bondenæringa, tror Lilleeggen. – Men en kan stoppe det med å snu på subsidiene. Hvorfor ikke putte de inn i siste ledd, spør Lilleeggen. Bonden må jo få det han skal ha for produktet sitt, men ved å la subsidiene komme inn i mellomleddene i stedet for til bonden, vil folks holdning til denne viktige næringa snu, mener Ola Lilleeggen.

Barn, unge og Fredsuniversitet

Det er en mannsdominert valgliste Frp presenterer i Alvdal. – Ved neste korsvei ønsker vi sjølsagt å ha kvinner med oss. Det var bare ikke så enkelt å få de til å stille denne gangen, forklarer Wahlstrøm. Og sjøl om listekandidatene har mange år på baken er de slett ikke bare opptatt av eldreomsorg: – Det er viktig med barn og unge. Det er her framtida ligger. Derfor må det legges til rette for at de kan få gode tilbud. Da tenker jeg på gode barnehager, å få barnehageplass er en selvfølge. Så må vi ha gode skoler, med fine, godt ventilerte rom og gode, oppdaterte lærere og læremidler, fastslår Wahlstrøm og legger til:

– Det skal være attraktivt å bo i Alvdal. Folk skal tenke at Alvdal er Norges navle. Og dessuten, Frp ønsker fart i byggingen av fredsuniverssitetet på Flattron. Da blir ikke Alvdal bare Norges navle men verdens navle!

FRPslettaFOR HVERMANSEN: – Vi gamlegutta tør! Og vi snakker på en enkel og tydelig måte slik at Hvermansen forstår, slik som Frp alltid har gjort. Foto: Randi Nørstebø.

 

FRPtopp2LOVER HANDLING: – Hvis vi kommer til makta kan folk vite at ting blir noe av, lover ordførerkandidat Inge Rune Wahlstrøm (th). – Det trengs nytt blod. Nye tanker og nye ideer, sier han og Ola Lilleeggen (tv). Foto: Randi Nørstebø

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse