annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

GÅR FOR PLAN: Ordfører Olov Grøtting mener det er veldig viktig å få vedtatt kommunedelplanen i kommunestyret 29. september, og er opptatt av at det ikke kommer i konflikt med å utrede alternativ riksveg 3-trasé. Foto: Ivar Thoresen

KommunevalgLogo– Dette er å slå inn åpne dører, sier ordfører Olov Grøtting til Venstres utspill om at sluttbehandlingen av sentrumsplanen må utsettes med bakgrunn i høringsuttalelsen fra 137 alvdøler om alternativ trasé for Rv. 3 gjennom Alvdal sentrum.

– Alternativ trasé for riksveg 3 ligger allerede inne i planforslaget. Så det er ingen grunn til å utsette sluttbehandlingen av planen på grunn av dette, mener ordføreren.

Innbyggerinitiativ

137 alvdøler, med Jarle Tronslien, Hallvard Ligård, Gudmund Holmen, Terje Vedum og Erik Strypet som initiativtakere, har i sin høringsuttalelse i forbindelse med kommunens behandling av sentrumsplanen bedt om at en flytting av Riksveg 3 fra nåværende trasé til alternativ trasé over Øya må utredes og vurderes.
  Dette mener gruppeleder Ola Eggset og Venstre er en henvendelse som må betraktes som et såkalt innbyggerinitiativ, noe som innebærer at kommunestyret i henhold til kommuneloven plikter å ta opp en sak dersom minst 2 prosent av kommunens innbyggere står bak henvendelsen.  

Tas på alvor

– Vi skal absolutt ta innbyggerinitiativ på alvor. Det gjør også vi i Senterpartiet, understreker Olov Grøtting.
  – Og det kan vi absolutt gjøre i denne saken også, uten å måtte utsette endelig planvedtak. Det kan vi fordi omkjøringstraseen allerede ligger inne i det planforslaget som vi skal vedta i møtet den 29. september. Kommunestyret har derfor full mulighet til å fatte vedtak om å utrede den alternative traseen enda grundigere, fortsetter ordføreren.  
  – Vi kan be States Vegvesen om å gjøre denne utredningen sammen med kommunen slik at alle sider ved saken blir belyst en ekstra gang. På den måten vil alle hensyn bli ivaretatt og alle stemmer bli hørt, uten at vi må gjennom enda en runde med utsettelser og nye behandlinger av planen.

Vedtak viktig

Grøtting er svært opptatt av å få vedtatt sentrumsplanen nå. Ikke minst for å gi bygdas innbyggere forutsigbarhet.
  – Et vedtak er viktig slik at næringslivet får klare rammer å forholde seg til framover. Og senest i går fikk jeg spørsmål om hvorfor det ikke reguleres flere sentrumsnære boligområder. Dette etterspørres av både innbyggere og entreprenører, men da må kommunedelplanen vedtas først. I dette tilfellet kan vi både imøtekomme innbyggerinitiativ og skape framdrift hvis vi vil, gjennom et vedtak 29. september, sier Olov Grøtting.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse