annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

VENSTRE FRAM: Venstre, ved Ola Eggset og Stein Hoset kan notere seg for solid framgang i stemmer i Fylkestingsvalget i Alvdal. Foto: Randi Nørstebø

KommunevalgLogoFylkestingstemmene fra Alvdal viser størst framgang for Venstre og Høyre. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk som vanlig flest stemmer.

Stein Hosets kandidatur som tredjemann på Venstres liste kan absolutt ha vært sterkt medvirkende til at Venstre gikk fram hele 6,6 % i Alvdal fra forrige fylkestingsvalg og fikk 12,7 % av stemmene.
  Høyre gikk fram 2,5 %, men fikk likevel bare 5,1 % av det totale stemmeantallet.

Arbeiderpartiet fikk 36,4 % av stemmene, og var med det klart foran Senterpartiet, som fikk 31,9 %.
  For Aps del betyr det en tilbakegang på 0,7 % i forhold til forrige fylkestingsvalg, mens Senterpartiet gikk tilbake 8,1 %.
  Dette er interessant i forhold til avgitte stemmer i kommunevalget, der forskjellen mellom Ap og Sp var langt mindre. Ap fikk 38,2 % av stemmene, Sp 35 %.

For de andre partiene er det bare små endringer.

Valgdeltakelsen på fylkestingsvalget var klart lavere enn ved kommunevalget - 52,4 %.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse