annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

UENIG: Olov Grøtting (Sp) og Ola Eggset (V) står langt fra hverandre i synet på hvordan kommunen bør styres. Det åpner for Svein Borkhus (Ap) som ordfører i Alvdal, med Venstres støtte. Foto: Ivar Thoresen

KommentarIvarMålt etter klimaet på torsdagens formannskapsmøte blir Arbeidpartiets Svein Borkhus Alvdals ordfører de neste fire åra, med Venstres Ola Eggset som varordfører.

Det offisielle svaret kommer trolig allerede i dag, eller senest i løpet av helga, men signalene peker klart og entydig i retning av et Ap – Venstre-samarbeid.

Diskusjonene i torsdagens formannskapsmøte avslørte med all tydelighet stor prinsipiell uenighet mellom Venstre og Senterpartiet i avgjørende politiske spørsmål.
  Både i behandlingen av kommunedelplanen for Alvdal tettsted, organiseringen av Steiaprosjektet og bibliotekutredningen var Senterpartiets ordfører Olov Grøtting og Venstres Ola Eggset til dels sterkt uenige.
  Venstre fremmet avvikende eller tilleggsforslag i alle tre sakene, og fikk med seg Arbeiderpartiet og sikret flertall for sine forslag i to av dem.
  I lys av det er det vanskelig å se for seg hvordan de to over natta kan bygge an allianse om et forpliktende samarbeid med Grøtting som ordfører og Eggset som varaordfører i fire år framover.
  Til det har de to altfor ulikt syn på den politiske retningen de ønsker for Alvdal.

Da virker kjemien langt bedre mellom Venstre og Arbeiderpartiet. Også i torsdagens formannskapsmøte fant de to hverandre i flere store og viktige saker.
  Derfor tyder alt på at Arbeiderpartiet sikrer seg Svein Borkhus som ordfører, med støtte fra Venstre, som får Ola Eggset som varaordfører.
  Til sammen har disse to partiene flertall i kommunestyret med ni representanter (Ap 6, V 3). Senterpariets seks representanter, Krf og Frp med en hver kommer dermed i mindretall.
  At Ap og Venstre har samarbeidet på denne måten gjennom to perioder tidligere – i åtte år fra 1999 til 2007 – gjør løsningen enda mer aktuell.

En mulig konstellasjon mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært nevnt, og ble ikke avvist av Svein Borkhus overfor Alvdal midt i væla på valgnatta. Men denne løsningen virker heller ikke særlig nærliggende, og vil uansett med stor sannsynlig bety Borkhus som ordfører.  

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse