annonse
PolitikkMULIG FLYTTING: Det er nå endelig avgjort at flytting av biblioteket skal utredes, men ikke spesifikt til Steien Hotell.

Kommunestyret vedtok i kveld at det skal utredes flytting av biblioteket. Debatten var en reprise av formannskapsmøtet der Venstre fortsatt stiller spørsmål ved hele saken. 

– Vi i Venstre er særdeles skeptiske til prosjektet ut fra økonomiske hensyn. Det blir interessant hva vi skal ta vekk i økonomiplana, og det er ingen bibliotekfaglige grunner til å flytte biblioteket 300 meter. Vi vil heller styrke biblioteket der det er, sa Ola Eggset. Men han sa også: – Hvis eier av Steien Hotell ikke skal ha dekket inn renter og utgifter er det klart det kan bli gyselig billig.

Det er fullt

Rådmannen gjentok også sine innspill fra formannskapsmøtet: – Kontorlokalene for Alvdal kommune er fulle. Det er viktig å legge seg på minne, sa rådmann Erling Straalberg. På spørsmål fra Ola Eggset om kommunen plutselig har fått bedre økonomi repliserte rådmannen:

– Nei, vi har ikke bedre økonomi. Men ingen vet per dato hva økonomien i dette blir og det vil det være interessant å finne ut av. Det handler om å vite, understreket rådmannen.

Leie unntatt

Johnny Hagen understreket at grunnen til at Steien Hotell er tatt ut av innstillingen ikke må misforstås. Han tok i formannskapet til orde for å sløyfe Steien Hotell fra saken fordi han var redd det var i strid med lovverket for offentlig anskaffelse å låse seg til en aktør. – Vi bør alle applaudere Poppes initiativ rundt Steien Hotell, sa Johnny Hagen.

Organisasjonsleder Per Arne Aaen bekreftet i dagens møte at eventuell leie av bibliotek-lokaler ikke omfattes av lovverket og at det derfor vil være uproblematisk å leie deler av Steien hotell. Vedtaket er likevel  uten Steien Hotell i ordlyden: – Leie er unntatt for konkurranseutsetting. Så kravet er ikke tilstede, men konkurranse kan jo være både sunt likevel, sa Per Arne Aaen.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse