annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

MIDDELS: Alvdal kommune scorer helt middels på Åpenhetsindeksen for 2011. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune fikk bare sju av 18 poeng i Åpenhetsindeksen 2011, utarbeidet av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Dette holdt til en 266. plass blant de norske kommunene. Grunnen til det ikke gikk verre er at det står dårlig til med offentligheten i svært mange småkommuner i landet. 

Kongsvinger fikk fjær i hatten som Norges åpneste kommune sammen med Porsgrunn.

Informasjonsplikt

Norsk Presseforbund gjennomfører hvert år en kartlegging av kommunenes offentlighet. Alle kommuner plikter å drive meroffentlighet, det vil si at forvaltningen ikke bare skal legge til rette for innsyn men også aktivt informere borgerne.

Ba om reglement

Våren 2011 ble dette innsynskravet sendt til Alvdal og alle andre av landets kommuner:
Jeg ber med dette om innsyn i følgende dokumenter ved kommunen:
* Stillingsutlysningene for de tre sist utlyste stillingene.
* (Arbeids)reglement for ansatte.
* Reglement for kommunestyret.
* Reglement for formannskap.
* Reglement for kontrollutvalg.
* Reglement for saksbehandling i politiske utvalg etter kommunelovens § 39.
  Kommunene fikk poeng for responstiden på innsynsbegjæringen, i tillegg til selve svarene. Deretter gikk forskerne gjennom samtlige kommuners hjemmesider og til slutt fikk kommunene poengene oversendt til ”høring”. Var kommunene uenige i vurderingen, ble svarene gjennomgått på nytt.

Lite ytringsfrihet i Hedmark

Bare fire av Hedmarks 22 kommuner har reglementsbestemmelser som fastslår ansattes ytringsfrihet. Det er for dårlig, mener Offentlighetsutvalget i kommentaren til undersøkelsen.
  Hedmark har den åpneste kommunen i hele landet, Kongsvinger, men ellers får ikke fylket mye ros i rapporten:
   Kongsvinger er også eneste kommune i sitt fylke med vedtak om og praktisering av åpne kontrollutvalgsmøter.

Ikke klikkbar postjournal

Samtlige kommuner i Hedmark har politiske dokumenter og postjournal på nett, selv om enkelte journaler er litt vanskeligere å finne frem til enn andre på nettsiden. Bare seks av 22 kommuner har lagt ut den offentlige posten som klikkbare dokumenter, og over halvparten mangler søkefunksjon for postjournal.   
  Alvdal har søkefunksjon men man må henvende seg til administrasjonen for å få dokumentene utlevert.

Tynset verst

Tynset i Nord-Østerdal og Åsnes i Glåmdalen er Hedmarks verstinger, begge med skarve seks poeng. Ingen søkefunksjon for dokumenter/post (Tynset), ingen informasjon om innsynsrettigheter, ingen klikkbar post, lukkede kontrollutvalgsmøter og sen respons på innsynskrav. Her er det mye å hente ved å følge Offentlighetsutvalgets anbefalinger i denne rapporten!
PS! Et pluss i margen skal Tynset likevel få for å ha vedtatt åpne kontrollutvalgsmøter fra og med kommunestyreperioden som nå innledes.

Flere tall fra Åpenhetsindeksen

  •  85 prosent av kommunene har ikke gjort vedtak om at kommunens kontrollutvalg skal ha møter for åpne dører, slik de har hatt adgang til i sju år. Nå kommer det som lovpålegg,
  •  82 prosent av kommunene fortsatt har lovstridige reglement om taushetsplikt for kommunepolitikere, mer enn 11 år etter at Kommunaldepartementet oppfordret kommunene til å ajourføre reglementene sine på dette punkt,
  •  69 prosent av norske kommuner mangler tydelig bestemmelse om at ansatte som utgangspunkt har full ytringsfrihet, også i kommunale saker,
  •  56 prosent av kommunene mangler en  søkefunksjon for å finne bestemte dokumenter i postjournal på Internett,
  •  44 prosent av kommunene brukte fem virkedager eller mer på å besvare vårt innsynskrav. Normalkravet er 1 til 3 virkedager.


– Vi skal bli bedre på åpenhet

kstyreErlingStraalberg
LOVER BEDRING: Rådmann Erling Straalberg lover at Alvdal kommune skal bli bedre på åpenhet. Foto: Ivar Thoresen

– Vi er bevisste på dette og skal bli bedre på åpenhet og informasjon om kommunens virksomhet, lover rådmann Erling Straalberg i Alvdal kommune.

Han påpeker også at Alvdal får litt dårligere uttelling enn de skulle hatt i denne undersøkelsen, fordi rådmannen glemte å melde om tilbake om en feil i undersøkelsen, knyttet til kontaktinformasjon til kommunestyret. Dette ligger på kommunens hjemmeside, sjøl om det ikke er oppgitt i undersøkelsen.

Åpner intranettet

Straalberg medgir Alvdal kommune fortsatt har en jobb å gjøre med å tilpasse seg den nye offentlighetsloven som kom for et par år siden, men det er ting på gang.
  – Blant annet vil vi offentliggjøre intranettet vårt og gjøre det tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Kommunens intranett inneholder ikke opplysninger som må unntas offentlighet. Tvert i mot gir det befolkningen en god mulighet til å følge med på hva som rører seg i kommunens organisasjon, sier rådmann Straalberg.

Tilgjengelighet

Alvdal kommune arbeider også med ny hjemmeside på internett og Erling Straalberg forteller at det i det arbeidet legges stor vekt på å lage en side hvor det er et mål å gjøre offentlig informasjon mer tilgjengelig.
  – Også når det gjelder ledermøtene i kommunene ønsker vi større grad av offentlighet. En del av det som tas opp der har så langt vært unntatt offentlighet fordi det dreier seg om foreløpig saksbehandling og saker som er i en drøftingsfase – hvor beslutninger og forslag til vedtak ikke er endelige. Men mer av dette kan være offentlig, understreker Erling Straalberg.

 

Ivar Thoresen
Randi Nørstebø og Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse