annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


SPENNENDE: Sjåtil og Fornæss sine forslag knyttet til ”nye” Steia har mye spennende i seg. Her ny terminal for tog og buss i forgrunnen, ny Prix-butikk, opprustet stasjonsområde og ”Shared space” – åpen plass mellom Prix, Østby og hotellet. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss?

Prosjektleder Ylva Sneltvedt høstet mange tverrpolitiske lovord for presentasjonen av stedsutviklingsplanen for Steia for kommunestyret torsdag kveld.

– Det er viktig at vi får til entusiasme rundt dette prosjektet. Er det på plass kan vi virkelig få til mye, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) etter at Sneltvedt hadde tatt det nye kommunestyret gjennom en en grundig orientering om bakgrunn, utvikling og framdrift i Steiaprosjektet – ”Mulighetenes Steia”, siden oppstarten i 2008 fram til i dag.

Trenger møteplasser

SteiLeiligheter
LEILIGHETER: Slik tenker Sjåtil & Fornæss seg det kan bli med 16 leiligheter i den sørvendte skråningen ned mot Kvennbekkdalen. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss

Borkhus fikk støtte av sin forgjenger, Olov Grøtting (Sp).
  – Steia er vårt sentrum. I dagens samfunn har vi behov for flere møteplasser enn før. Og det er ikke snakk om at dette prosjektet er et pengesluk for kommunen. Det har skjedd og skjer mye på Steia allerede, og det vi ser nå har nesten ikke kostet kommunen noe. Det er andre som har brukt mye mer penger enn oss, og alle de vellykkede stedsutviklingsprosjektene har vært spleiselag mellom kommunen, regionale og statlige aktører som Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen, sammen med de private aktørene. Slik må det være her også, sa Grøtting.
  – Jeg er enig med Olov Grøtting i at det er om å gjøre å få til så mye som mulig for så lite kommunale penger som mulig, og at eksterne aktører bruker så mye som mulig, sa Venstres Mali Hauen, settevaraordfører for dagen i varaordfører Ola Eggsets fravær.
  – Vi har fått høre om et godt tilrettelagt prosjekt. Det har skjedd mye, og det er gledelig å få den informasjonen vi har fått her i dag, sa Johnny Hagen (Ap).

OlovGrttingkstyre2710111
SENTRUM: – Det har skjedd mye på Steia og det har ikke kostet kommunen mye, sa Olov Grøtting (Sp). Foto: Ivar Thoresen

Felles prosjekt

– Dette er et spennende og veldig gledelig prosjekt, sa Per Hvamstad (Sp) i sitt politiske comeback i kommunestyret.
  – Det er lagt et godt grunnlag så langt, og jeg håper vi klarer å gjennomføre det som skissert. Det er også gledelig at vi får de ulike aktørene med i et felles prosjekt, og det er all grunn til å takke for det arbeidet som er gjort til nå. Jeg synes det er artig at Steia blir en historisk stasjonsby og at vi får med Jernbaneverket på det. Spesielt verdsetter jeg at vi kan få et terminalbygg som både tog- og bussreisende kan benytte, sa Hvamstad.
  Med det ble rådmannens innstilling om å ta plankartene og beskrivelse for fase 1 og 2 tatt til orientering av et enstemmig kommunestyre og rådmannen bes av kommunestyret om å utarbeide og legge fram forslag til handlingsplan for gjennomføringen av foreslåtte investeringer, i løpet av vinteren/våren 2012.
  Og ut fra signalene som ble gitt er det sannsynlig at det startes opp arbeid med opprusting av stasjonsområdet neste år.

PerHvamstadkstyre271011
SPENNENDE: Per Hvamstad kalte Steiaprosjektet for det største utviklingsprosjektet i Alvdal kommune i et 5-10 årsperspektiv. Foto: Ivar Thoresen

Uenige om styringsgruppa

Harmonien og enigheten var som forventet ikke like stor da det kom til sammensetningen av styringsgruppa for Steiaprosjektet.
  Med Venstre og Arbeiderpartiets stemmer vedtok formannskapet med fire mot tre stemmer for ei uke siden at rådmannen skal være kommunens representant i styringsgruppa, sammen med Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Hedmark fylkeskommune og de næringsdrivende på Steia. ?  Senterpartiet og Krf ønsket ordfører og en opposisjonspolitiker i styringsgruppa, men tapte i formannskapet. I kommunestyret gikk de til omkamp.
  – Senterpartiet ønsker å opprettholde styringsgruppa med ordføreren og en opposisjonspolitiker. Steiaprosjektet er kanskje vårt viktigste utviklingsprosjekt i et fem-ti årsperspektiv. Da er det viktig med god politisk forankring, sa Per Hvamstad.
  – Ordføreren skal knytte kontakter, bygge relasjoner og involvere seg. Da er det viktig å være i stryingsgruppa, mente han videre.

Sterkt beklagelig

Men han fikk liten støtte fra Venstre og Arbeiderpartiet for sitt syn.
  – Prosjektet er på vei over fra en planfase til en gjennomføringsfase, sa Venstres Stein Hoset og mente behovet for politisk involvering direkte i styringsgruppa derigjennom blir mindre.
  Og da Johnny Hagen på vegne av Arbeiderpartiet støttet Venstre og gikk for formannskapets vedtak var utfallet gitt. Rådmannen blir kommunens representant i styringsgruppa for Steia-prosjektet og skal rapportere til formannskapet om status, framdrift og økonomi etter hvert møte. Det første ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer, det siste enstemmig.  
  – Dette er ikke klokt. Og jeg beklager utfallet i denne saken, sa Olov Grøtting. Hun snakket varmt om politisk representasjon i styringsgruppa, men vant ikke fram med argumentasjonen, sjøl om hun viste til gode erfaringer med lignende organisering andre steder.
  – Dette vedtaket betyr ikke at vi ikke skal ha politisk styring på prosjektet, sa ordfører Svein Borkhus.
  – Ordførerens rolle er å skape entusiasme rundt prosjektet. Jeg håper å bidra til det. Vi skal framover. Det er helt sikkert. Ordføreren skal ikke være noen bremsekloss i den sammenhengen, lovte Borkhus.

SveinBorkhuskstyre271011
ENTUSIAST: – Ordførerens rolle er å skape entusiasme rundt prosjektet, sa ordførere Svein Borkhus og lovet å bidra til det. Foto: Ivar Thoresen

SteiaFase1og2
FASENE: Opprustingen av Steia er planlagt i flere faser. Fase 1 (til venstre) handler om stasjonsområdet og tilhørende fellesareal foran Steia-butikkene. Det kan komme i gang neste år. Fase 2 handler blant annet om ny Coop-butikk og plassen mellom Prix, Østby og hotellet. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss

SteiaCoopSt
KAN BLI: Slik kan det bli med ny Coop-butikk og ny terminal for tog og buss på Steia. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss

SteiaAukrustplassen
AUKRUSTPLASSEN: Sjåtil og Fornæss foreslår en større åpen plass og utsiktspunkt ved Aukrustmonumentet. Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss

YlvaSneltvedtkstyre271011
FIKK SKRYT: Prosjektleder Ylva Sneltvedt fikk fortjent skryt for sin presentasjon for kommunestyret torsdag kveld. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse