annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


ETTERLENGTET: – Et etterlengtet prosjekt, sa Leif Langodden (Sp) om Fjellandbruket for framtida. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig Alvdal kommunestyre sluttet seg torsdag kveld til planprosessen videre for prosjektet Fjellandbruket for framtida – landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset kommuner for perioden 2012-2015.

Alle partiene støtte klart og tydelig prosjektet, og kom med gode innspill til den videre prosessen.
  Hovedmålet for prosjektet slik det så langt er definert er at Alvdal og Tynset kommuner skal befeste og styrke sin status som landbrukskommuner i regional og nasjonal målestokk, basert på høy utnyttelse av naturgitte ressurser og opparbeidet kompetanse.
  Videre er det satt opp delmål innen områder som mjølkeproduksjon, kjøttproduksjon sau og storfe, dyrket areal, økologisk landbruk, utmarksbeite og tilleggsnæringer. Prosjektet ønsker også å stimulere til mer miljøvennlig konvensjonell drift.

Trenger det

– Et etterlengtet prosjekt. Landbruket trenger det. Alvdal trenger det. Det betyr mye for bygda med et levende og variert landbruk, sa Senterpartiets Leif Langodden.
  Venstres Mali Hauen fulgte opp:
  – Jeg har et ønske om at en plan for Fjellandbruket kan skape entusiasme og glød slik at flere tør å satse. Flere innen landbruket må tørre å være bedriftsledere, våge å gå utradisjonelle veier. Vi er våre egne verste fiender på dette området, og har lett for å gå oss fast, sa Hauen.

Bred enighet

– Det er stor enighet om alle sider av denne saken i kommunestyret. Det er også sånn at spissing ikke utelukker bredde. Kjøtt- og mjølkeproduksjon er de tunge områdene, der det er størst verdiskaping og utbytte. Men det er viktig å tenke lenger, mente Stein Hoset (V), og pekte spesielt på mulighetene som ligger i å utnytte skjebnefellesskapet mellom produksjon og foredling.
  – Fra å være et av de mest sosiale yrkene, er det å være bonde blitt et av de mest ensomme. Det kan være en årsak til det frafallet vi ser, og er i seg sjøl et godt argument for et slik prosjekt, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).

ArneDagfinnyneskstyre271011
ENSOMT: Arne Dagfinn Øynes (Krf) pekte på at det er ensomt å være bonde, og at det i seg sjøl er et argument for Fjellandbruksprosjektet som nå jobbes fram. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts