annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

TØFFE TAK: Rådmann Erling Straalberg innser det blir mange tøffe runder framover for å få Alvdal kommunes 2012-budsjett i havn. Foto: Ivar Thoresen

En prosent kutt for alle enheter. Risiko for å måtte kutte to prosent til. Det var bakteppet da formannskapet diskuterte Alvdal kommunes 2012-budsjett for første gang torsdag.

Konklusjonene var tverrpolitisk ganske entydige:
  Det er tøffe tider. De fleste enheter takler en prosent kutt på kort sikt, men for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) og barneskolene er konsekvensene tøffe.
  Tvinger det seg fram enda tøffere kutt på tre prosent, er situasjonen dramatisk over hele fjøla.
  – Det er dyrt å være fattig, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  Det foreløpige budsjettet som rådmannen la fram, har en ramme på totalt rundt 145 millioner kroner og foreslåtte investeringer på 23,5 millioner kroner.

Klare signaler

Rådmann Erling Straalberg ba formannskapet om tydelige signaler på flere områder da Alvdal kommunes 2012-budsjett var til første gangs behandling torsdag.
  Det fikk han forsåvidt, gjennom unisone tverrpolitiske bekymringer rundt kommunens økonomiske situasjon. Fondsbeholdningen går ned, handlingsrommet reduseres omtrent til null og det ligger åpenbart an til noen tøffe runder med harde  prioriteringer fram til endelig budsjett vedtas i desember.

Helse, omsorg og skole

Det meste av debatten dreide seg om helse, omsorg og skole. Lovpålagte tjenester som kommunen må og skal prioritere tungt.
– Inntrykket er at vi er helt inne på beinet flere steder. Jeg har hengt meg opp i PRO. De skal spare 350.000 ved å satse på at ansatte holder seg friske og vikarbehovet reduseres. Spørsmålet er om vi sparer oss til fant. Vi risikerer slitasje på mannskap og økning i sjukefraværet. Og her ser det klart ut som bemanna omsorgsboliger kan føre mye bra med seg, og føre til en langsiktig gevinst. Men det koster 500.000 kroner vi ennå ikke har dekning for, sa Leif Langodden (Sp).
– Det som gjør dette komplisert er at det som er skissert innen helse, skole og omsorg, som vil gi oss bedre tjenester og mindre utgifter på sikt – det har vi ikke råd til å gjøre. Dermed rykker vi tilbake til start, sa Ola Eggset (V).

Debatt om skolestruktur

Live Stokstad (V) rettet fokuset mot barneskolene, og det økende behovet for spesialpedagogiske tiltak, og store kostnader knyttet til det.
  – På barneskolene er situasjonen prekær og det er en fallitterklæring om kuttforslagene sprekker hvis skolene får fylt opp med faglært personell, sa hun
  Enhetsleder Reidun Joten ved Steigen skole har denne uka tatt til orde for en samling og samkjøring av barneskolene i Alvdal for å få bedre utnyttelse av ressursene.
  – Kanskje skulle vi ta skrittet helt ut og tenke en helt ny skole. Vi er i hvert fall klare til å være med og ta diskusjonen om den framtidig skolestrukturen i bygda.
  – Det er de som er på skolen nå som er framtida vår her i bygda, sa Stokstad, og fikk følge av alle partiene i at tiden er moden for en skoledebatt.
  Men ikke alt handlet om utgifter:
  – Vi har snakket mye om kostnadssida. Vi må se på inntektssida også, og jeg er ikke redd for om vi kommer dit at vi må vurdere eiendomsskatt over hele bygda, og en økning av satsene, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  Rådmannen fikk også i oppdrag å se på kommunens husleieinntekter for å se om det er noe å hente der.

TFF-boliger stor investering

Rådmannens budsjettforslag legger opp til 23,5 millioner kroner i investeringer i 2012.
  Det beløpet fordeler seg slik:
• TFF-boliger, 15 millioner kroner (halvparten av en total investering på 30 millioner kroner i 10 nye TFF-boliger ovafor Solsida. Restbeløpet investeres i 2013).
• Veiomlegging ved Alvdal Skurlag, 4 millioner kroner (halvparten av total investering på 8 millioner kroner. Resten kommer i 2013).
• Infrastrukturtiltak på Steia, 3,2 millioner kroner.
• Aldersboliger, opprusting, 800.000 kroner.
• Tilpasning brannstasjon Jonstad, 350.000 kroner
• Vei ved Kattmoen, 163.000 kroner.
Nærmere 11 millioner kroner av disse investeringene er budsjettert lånefinansiert. Resten skal dekkes gjennom momskompensasjon, salg av eiendom, bruk av fond, tilskudd og overføring fra drift.

fskap1711LiveS   SKOLE: Venstres Live Stokstad snakket klokt og viktig om skole. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse