annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 NY RUNDE: Som ventet blir det en ny runde rundt salg av Thorestrøa, etter at kommunestyret torsdag opphevet sitt tidligere vedtak. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig kommunestyre opphevet torsdag sitt vedtak fra forrige møte om å selge Thorestrøa til Alvdal Biovarme. Både politikere og administrasjon tok sjølkritikk for prosessen og håper det ligger nyttig læring i det.

– Som leder i kontrollutvalget kan jeg si at vi uformelt har drøftet saken. Men den har utviklet seg i en positiv retning og fått en utredning som tilfredsstiller alle behov. I utgangspunktet er dette en interessant sak for kontrollutvalget, men nå ser alt ut til å være i orden, og da ser jeg ikke noe behov for at vi tar den opp, sa Per Hvamstad (Sp).
  – Og det er jo gledelig at folk står i kø for å etablere seg på Steimosletta. Håpet må være at de arealene vi har avsatt kan bli tatt i bruk slik at vi får synlige resultater. Alle er enige om at dette er et av de beste områdene langs Riksveg 3, sa Hvamstad.

Forlegenhet

– Dette er ganske alvorlig for kommunestyrets tillit som forvaltningsorgan. I tillegg har tiltakshaver Alvdal Biovarme havnet i forlegenhet. Jeg ønsker å reise en litt bredere diskusjon om saken bør inn i kontrollutvalget uansett så vi kan framstå som ryddige og interesserte i å rydde opp i en sak vi må være ærlige og si vi har håndtert dårlig, sa varaordfører Ola Eggset (V).

Etiske retningslinjer

Enden på det hele ble at rådmannens innstilling om å nullstille forrige vedtak, gjennomføre takst på eiendommen og legge til rette for en ny, åpen salgsrunde ble enstemmig vedtatt.
  I tillegg ble et forslag fra Inge Rune Wahlstrøm (Frp) om at kommunen utarbeider egne retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom, med et tilleggsforslag fra Senterpartiet om at dette tas inn i kommunens etiske retningslinjer, enstemmig vedtatt.
  Etiske retningslinjer er under utarbeidelse.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse