annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SKAL UTREDES: Formannskapet vedtok for snart ett år siden å sette i gang forprosjekt for flerbrukshus i Alvdal tilknyttet Alvdal samfunnshus. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal Senterparti etterlyser framdrift i forprosjekt for flerbrukshus og stiller grunngitt spørsmål om saken til ordføreren i kommunestyremøtet torsdag.

I det grunngitte spørsmålet til ordfører Svein Borkhus viser leder Johan Ragnar Eggen i Alvdal Senterparti til det enstemmige formannskapsvedtaket fra 18. februar i 2011 om å sette i gang et forprosjekt.

Gammelt prinsippvedtak

  – Vedtaket forutsetter vedtak om plassering av flerbrukshus lokalisert til dagens samfunnshus i kommunedelplanen Skurlaget – Plassen, noe som ble gjort i kommunestyret 29. september, viser Eggen til, og skriver videre:
  – Allerede i 1987 vedtok kommunestyret et prinsippvedtak om bygging av idrettshall, og prosjekter har vært gjennomført både i 1992 og et prosjekt ved Aukrustsenteret, skriver Eggen på vegne av Alvdal Senterparti.

Når skjer noe?

– Det er viktig å få jobbet videre med forprosjekt til flerbrukshus tilknyttet Alvdal samfunnshus slik at en har et godt grunnlag for økonomiplanarbeidet i juni 2012, påpeker Eggen og spør:
  – Det er nå snart ett år siden formannskapet vedtok sak angående forprosjekt til flerbrukshus. Når vil arbeidet starte opp?
  Svaret kommer fra ordfører Svein Borkhus i kommunestyret torsdag kveld.

JohanREggen
NÅR: – Når starter arbeidet med forprosjekt for flerbrukshus ved samfunnshuset, sør Johan Ragnar Eggen på vegne av Alvdal Senterparti. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse