annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GRUNDIG: Rådmann Erling Straalberg redegjorde grundig for det som er gjort så langt i en omstillingsprosess som skal redusere kommnens driftsnivå tilsvarende fem millioner kroner i 2013. Foto: Ivar Thoresen

Stort engasjement fra de ansatte og sterk politisk involvering er viktige suksessfaktorer for at kommunen skal lykkes med et omstillingsprogram som skal gi en reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst 5 millioner kroner i 2013.

Det var formannskapet enige om da de onsdag kveld fikk økonomiplanen 2013-2020 – innretting av omstillingsprosess på sakskartet for første gang. Saken vil bli fast følge for formannskapet fram til økonomiplanen skal vedtas i juli og sikkert også videre fram til budsjettbehandlingen i desember.

Tøff framdrift

Administrasjonen, med rådmannen i spissen, har lagt ned et godt stykke arbeid siden kommunestyret i forbindelse med behandlingena av 2012-budsjettet i desember vedtok at ”rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst fem millioner kroner tilhørende konsekvensutredninger, gjennomføres.”
  Etter dette er saken blitt behandlet i enhetsledermøte og i møte mellom rådmannen og tillitsvalgte.
  Rådmannen har deretter skissert en prosess, både på generelt nivå og mer konkret på de enkelte enheter, med en tidsplan som skal munne ut med vedtak av økonomiplanm 21. juni.
  – Det er en tøff tidsplan. Muligens er det for ambisiøst, men jeg oppfatter kommunestyret som at dette er noe de ønsker vi skal komme i gang med og prioritere, sa rådmann Erling Straalberg da han orienterte formannskapet grundig om det arbeidet som er gjort så langt.
  Han skisserte en generell tilnærming i fire punkter:
• Vurdere reduksjon i drift ved redusert tjenesteomfang.
• Vurdere effekt av potensialet ved redusert tjenestenivå.
• Vurdre effektiviseringstiltak, derigjennom utarbeiding av metodikk og rutiner for å oppnå gevinster.
• Bruke av LEAN-metodikk, kort beskrevet en metode for å analysere og ta bort arbeidsoppgaver og tidsforbruksom faktisk ikke resulterer i vedtatt tjenesteyting.
  – Jeg har opplevd en god og positiv innstilling i organisasjonen for å ta fatt på dette arbeidet, sa Straalberg.

Sp nedstemt

Rådmannen fikk skryt for den jobben som er gjort så langt og et enstemmig formannskap sluttet seg til saksutredningens beskrivelse og forslag til innretning av omstillingsprosess.
  Derimot fikk ikke Senterpartiet flertallet med seg i sitt ønske om å detaljere vedtaket ytterligere.
  – Dette er et omstillingsprogram og ikke en økonomiplan, sa Sps Olov Grøtting og ønsket å se prosessen i et lenger perspektiv enn bare fram til økonomiplanen skal vedtas i juni.  Sp foreslo en prosess med sluttføring innen budsjettbehandlingen i desember, men forutsatte at mesteparten av innsparingene skulle synliggjøres i første del av utredningen – ferdigstilt til økonomiplanen behandles. Videre ønsket Sp å tydeliggjøre formannskapets rolle som styringsgruppe for å sikre god politisk forankring, gjennom et eget punkt i vedtaket.
  Alle disse tre forslagene ble nedstemt med fem mot Senterpartiets to stemmer. Sp fikk heller ikke formannskapet med seg på å bevilge 250.000 kroner til ekstern konsulentbistand for å bistå rådmannen i omstillingsprosessen.
  – For å få til en skikkelig omstillingsprosess trenger vi å bli sett på utenfra, at noen ser ting på en ny måte. Vi skal ikke hente inn noen som skal gjøre omstillingen for oss, men det kan være lurt å få med seg noen som ser på det litt annerledes enn vi gjør sjøl, sa Grøtting da hun argumenterte for dette.
  Krfs Arne Dagfinn Øynes fulgte resonnementet, men forslaget falt med fire mot tre stemmer.

Er det nok?

– Rådmannens gjennomgang viser hvilken krevende prosess vi står overfor, sa ordfører Svein Borkhus.
  – Når vi hører signaler fra andre kommuner og ser hva som skjer rundt oss i verden for øvrig må vi stille oss spørsmålet om en reduksjon i driftsnivået på fem millioner kroner er nok for å ruste for framtida?
  Samtidig påpekte Borkhus at Alvdal er en av to kommuner i Hedmark uten underskudd i regnskapet de siste 20 åra.
  Det, kombinert med en positiv innstilling til prosessen internt i kommunen, borger for at dette kan bli en god øvelse for kommunen, og at det slett ikke er grunn til å se helsvart på situasjonen.
  Som Venstres Live Stokstad sa det:
  – Mye av omstillinga kan bli til det beste for både kommunen og innbyggerne. Nøkkelen ligger i å være klar på hvilke forventninger innbyggerne skal ha til kommunen og hvilke forventninger politikerne og administrasjonen skal ha til hverandre.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts