annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FINANSIERING FØRST: Ordfører Svein Borkhus mente kommunestyret må stille seg spørsmålet om det er klokt å gå videre med forprosjekt for flerbrukshus ved samfunsshuset før en har funnet realistisk finansiering. Foto: Ivar Thoresen

Ordfører Svein Borkhus kunne ikke love fart i prosessen da han i kommunestyret torsdag kveld svarte på det grunngitte spørsmålet fra Alvdal Senterparti om forprosjekt for flerbrukshus ved Alvdal samfunnshus.

– Det er nå snart ett år siden formannskapet vedtok sak angående forprosjekt til flerbrukshus. Når vil arbeidet starte opp? spurte leder Johan Ragnar Eggen på vegne av Alvdal Senterparti i et grunngitt spørsmål til ordføreren.

Finansiering først

– Kommunestyret må stille seg spørsmålet om det er klokt å gå videre med ytterligere utredning før en har funnet rom for en realistisk finansiering, svarte Borkhus i kommunestyret i kveld.? 
  – Som kjent har situasjonen forandret seg med kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2011 med krav om omstilling innenfor en ramme på 5 millioner for å redusere driftsutgifter. Dette kan bli en krevende prosess med tøffe prioriteringer, men jobben er allerede i gang, fortsatte ordføreren og la til: ? 
  – I denne prosessen vil kommunestyre/formannskap få seg forelagt prioriteringer over hvilke oppgaver som skal gjennomføres, herunder ytterligere utredning av flerbrukshus. Det er opp til politikerne å prioritere midler til dette, men avhengig av omfang vil det måtte til en ytterligere omstilling på minimum 2,5 – 5 millioner kroner utover det som allerede er vedtatt.

Gammel sak

Ordføreren viste også til at spørsmålet om bygging av idrettshall/flerbrukshus har jevnlig, helt siden 1970-tallet, vært oppe til diskusjon og behandling i kommunestyret i Alvdal. Flere tomtealternativer er også vurdert uten at en har funnet rom for finansiering i kommunens budsjetter.? 
  – I økonomiplan 2011-14 var det satt av 62 millioner kroner til formålet i 2012, men dette ble tatt ut av forrige kommunestyre ved behandlingen av økonomiplanen i juni 2011. Det ble heller ikke satt av midler i inneværende fireårsperiode, men det er satt opp 25 mill til rehabilitering av samfunnshuset i 2016. Dette kan tolkes som at videre utredning i den omgang ikke var aktuelt, sa Borkhus.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse