annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 I DET BLÅ: Kommunestyret vedtok i mars i fjor å bevilge 300.000 kroner til et forprosjekt for nytt flerbrukshus i tilknytning til Alvdal samfunnshus. Når foreslår rådmann å utsette det på ubestemt tid. Foto: Ivar Thoresen

Rådmann Erling Straalberg foreslår overfor Alvdal kommunestyre å utsette forprosjektet for flerbrukshus på ubestemt tid og utredningen om konsekvenser ved eventuell flytting av biblioteket til 2013.

Det er i saksdokumentene til kommunestyrets møte torsdag 1. mars at rådmannen foreslår å utsette det vedtatte forprosjektet for flerbrukshus i Alvdal på ubestemt tid – fram til kommunestyret eventuelt vedtar å sette av midler til flerbrukshus i økonomiplanen.
  Videre foreslår han utredningen av konsekvenser ved en eventuell flytting av bibiloteket, som også ble vedtatt av kommunestyret i 2011, utsettes til 2013.

Kapasitetsproblemer

Rådmannens forslag kommer opp i forbindelse med saken ”Oppfølging av pågående saker”, der rådmannen orienterer kommunestyret om status på oppfølging av saker som følge av vedtak i kommunestyret.
  – Tidsplanen viser en oppgaveportefølje som er for stor i forhold til hva administrasjonen evner å håndtere med tanke på å opprettholde akseptabel framdrift, skriver rådmann Erling Straalberg i saksutredningen.
  – Hovedgrunnen til dette er kommunestyrets vedtak i budsjett 2012 om gjennomføring av en omstillingsprosess. Omstillingsprosessen kommunen nå er i gang med er avgjørende for å opprettholde bærekraftig kommuneøkonomi på sikt, og fordrer et 100 % fokus fra organisasjonen. Samtidig er framdriftsplanen meget ambisiøs tidsmessig. Med andre ord, tiden må her prioriteres til fordel for denne prosessen, følgelig må noen andre oppgaver prioriteres ned med hensyn til framdrift, skriver Straalberg videre.

Bevilget 300.000 kroner

Det var i mars i fjor kommunestyret bevilget 300.000 kroner til et forprosjekt for å utrede nytt flerbrukshus i tilknytning til Alvdal samfunnshus. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle jobbe med forprosjektet, og tidsplanen la opp til en sluttrapport i oktober i fjor.
  Så langt har ingenting skjedd.
  – Vi må vite mer om økonomien først, sa rådmann Erling Straalberg til Alvdal midt i væla om saken i slutten av juni, og nå foreslår altså å utsette forprosjektet til kommunestyret eventuelt vedtar å sette av midler til flerbrukshus i økonomiplanen.  

Bibliotek

I fjor sommer kom det også opp en sak om en mulig flytting av biblioteket til Steien Hotell, når dette er ferdig restaurert. Her vedtok kommunestyret i september å utrede en eventuell flytting av biblioteket, uten å knytte det spesifikt til Steien Hotell.
  Heller ikke denne utredningen er i gang, og rådmannen foreslår at også denne utsettes.
  – Denne saken foreslås utsatt da det ansees som kapasitetsmessig umulig å få gjennomført prosessen på en god måte midt opp i prosessen med en omstilling. Saken er heller ikke presserende for kommunen, da man har bibliotekfunksjon som fungerer tilfredsstillende sett ut ifra dagens behov. Rådmannen forslår at saken utsettes til 2013, heter det i sakspapirene til torsdagens kommunestyremøte.

Utfordrer politikerne

Rådmann Erling Straalberg understreker at dette er hans forslag til prioriteringer, og at det er opp til politikerne å bestemme.
  – Hvorvidt det er nettopp disse to sakene som skal utsettes er rådmannens forslag til prioritering, men det er kommunestyretyret selv som tar den endelige avgjørelsen. Ønsker kommunestyret å opprettholde framdriften i tråd med vedtakene i disse sakene, vil dette få konsekvenser for framdriften i andre saker, skriver Straalberg.

ErlingStraalberg
UTFORDRER POLITIKERNE: Rådmann Erlings Straalberg foreslår å utsette utredninger om flerbrukshus og bibliotekflytting, og utfordrer politikerne til å prioritere. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts