annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIKTIG FOR MANGE: Skuffelsen er stor i Alvdal idrettslag over at rådmannen foreslår utsettelse av forprosjekt for flerbrukshus på ubestemt tid. Fra venstre fotballgruppas leder Øyvind Streitlien, leder i håndballgruppa Anita Nygård Øien, leder i volleyballgruppa Rune Alander, leder i skigruppa Sverre Jenssen og styremedlem Øyvind Flaten Løvås i Alvdal IL. Foto: Ivar Thoresen

I Alvdal idrettslag er skuffelsen stor over at rådmannen foreslår overfor kommunestyret å utsette forprosjektet for flerbrukshus på ubestemt tid. – Det har vært jobbet med planer for hall og flerbrukshus i Alvdal omtrent siden 1970-tallet. At det utsettes igjen er svært skuffende, sier håndballgruppas leder Anita Nygård Øien.

– Skuffelsen handler først om at det nå gjøre helomvending på det politiske vedtaket om å utrede mulighetene for et flerbrukshus i tilknytning til Samfunnshuset. Vi hadde forventninger og forhåpninger til et slikt forprosjekt, fortsetter Nygård Øien og får støtte av volleyballgruppas leder Rune Alander, skigruppas leder Sverre Jenssen, fotballgruppas leder Øyvind Streitlien og styremedlem i Alvdal ILs hovedstyre, Øyvind Flaten Løvås.

Ubestemt tid

Som Alvdal midt i væla skrev i forrige uke innstiller rådmann Erling Straalberg overfor kommunestyret i møtet torsdag kveld at forprosjektet for flerbrukshus utsettes på ubestemt tid – fram til kommunestyret eventuelt vedtar å avsette midler til flerbrukshus i kommunens økonomiplan.
  Rådmannens hovedargument for utsettelsen er kapasitetsproblemer i administrasjonen når det gjelder oppfølging av vedtak. Han foreslår derfor utsettelse av både forprosjektet for flerbrukshus og konskvensutredning ved eventuell flytting av biblioteket.

Folkehelse og samhandlingsreform

Gruppelederne er opptatt av at de ikke bare snakker sin egen sak. Flerbrukshus handler om mye mer enn bare idretten.
  – Et flerbrukshus skaper aktivitet for mange, ikke minst unger. Det er en god samfunnsinvestering fordi det vil kunne fange opp og gi et tilbud til mange som ikke driver innenfor den ordinære organiserte idretten, påpeker Rune Alander.
  – Det ville også vært et sted å være for idretts-SFO, som Alvdal IL samarbeider med skolene om. Midt på kaldeste vinteren er det ikke så mye å finne på. En hall ville åpnet mange nye muligheter. Dette er folkehelse og et prosjekt midt i blinken i forhold til Samhandlingsreformen.

Begrensede muligheter

For håndballgruppa ville et flerbrukshus med håndballhall definitivt åpnet nye muligheter.
  – Det er ikke så mange ganger på rad det er artig med 25 unger samtidig i samfunnshuset. I tillegg er det begrenset hvor mye halltid vi kan leie på Tynset. Der er kapasiteten sprengt allerede. Det betyr at vi ikke kan gi det tilbudet vi ønsker til ungene, sier Anita Nygård Øien.

Avdekke økonomien

– Vi forventer ikke at det blir bygget et flerbrukshus nå, men det var optimisme knyttet til forprosjektet. Da ville vi vært et skritt nærmere og hatt noe å strekke oss etter. Og litt av poenget med forprosjektet var jo å se på økonomien i prosjektet, hva er mulig å få til innenfor forsvarlige rammer og finne ut hvilke finansieringskilder som finnes.
  – Når dette nå skal skyves ut på ubestemt tid er det ikke noe godt tegn, sier en samstemt gjeng med gruppeledere i Alvdal idrettslag foran torsdagens kommunestyremøte.
   De sitter med ansvaret for å organsiere et så godt og attraktivt aktivitetstilbud som mulig for idrettslagets drøyt 600 medlemmer – de aller fleste av dem barn og unge.   
  Ingen av dem er i tvil om at å kjøre forprosjektet slik kommunestyret vedtok i mars i fjor ville være en nyttig øvelse å gjøre.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse