annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

DELT: Kommunestyret var delt omtrent på midten – og på tvers av partiene – da det ble stemt over om forprosjektet for flerbrukshus skulle utsettes. Foto: Ivar Thoresen

Med knappest mulig margin – 9 mot 8 stemmer – vedtok Alvdal kommunestyre torsdag kveld rådmannens forslag om å utsette forprosjektet for flerbrukshus på ubestemt tid. Både Arbeiderpartiets og Senterpartiets grupper var delt i synet på saken.

Fire representanter fra hvert av de to partiene stemte for et forslag fra Johnny Hagen (Ap) om å gjennomføre kommunestyrets vedtak fra mars i fjor om å kjøre forprosjekt for å utrede flerbrukshus tilknyttet Alvdal samfunnshus.
  Forslaget falt mot Venstres tre stemmer, to fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt Krfs Arne Dagfinn Øynes og Frps vararepresentant Ola Lilleeggen. Dette flertallet på ni støttet rådmannens forslag om utsettelse av forprosjektet for flerbrukshus på ubestemt tid – til kommunestyret eventuelt vedtar å avsette midler til flerbrukshs i økonomiplanen.

Enige og uenige

Underveis i en lang og engasjert debatt falt også et forslag  fra Kristian Hansæl (Sp) om å utsette hele saken mot seks stemmer.
 I en debatt hvor mange av kommunestyrets medlemmer kom på banen var det åpenbar enighet om to ting: Alle ønsker seg flerbrukshus, og aller er enige om at Alvdal kommune er i en krevende økonomisk situasjon.
  Spørsmålet ble dermed hvorvidt det er noe poeng å utrede flerbrukshus før en vet om og når det er penger til å bygge. Og dessuten et spørsmål om etterrettelighet og troverdighet til politikerne.

Penger først eller utredes først

Det er en kjensgjerning at kommunestyret i mars i fjor vedtok å gjennomføre et forprosjekt for flerbrukshus tilknyttet Samfunnshuset og at det ble satt av 300.000 kroner til prosjektet, som skulle ferdigstilles i oktober 2011. Det er også en kjensgjerning at bevilgningen til bygging av flerbrukshus ble tatt ut av økonomiplanen da kommunestyret behandlet den i juni i fjor.
  Om det andre vedtaket slår det første i hjel var derimot kommunestyret slett ikke enige om. Heller ikke om det bør utredes først og finnes penger etterpå, eller omvendt.
  Dessuten vedtok kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet 2012 en omstillingsprosess hvor kommunen i 2012 skal spare minst fem millioner kroner. Denne prosessen krever mye ressurser i kommunens administrasjon og er den direkte foranledningen til rådmannens forslag om utsettelse av flerbrukshus-forprosjektet og utredningen om bibliotekflytting.

– Handler om troverdighet

– Jeg deler bekymringen rundt økonomien. Samtidig ser jeg håpløstheten i at vi ikke følger opp vedtaket fra i fjor om å utrede bygging i tilknytning til samfunnshuset. Vi har diskutert flerbrukshus i mange og lange baner i årevis. Timingen er dårlig, men vi har faktisk et enstemmig kommunestyrevedtak på å utrede en rimelig løsning slik vi så det, i tilknytning til samfunnshuset. For meg handler dette om troverdighet som politiker. Dette forprosjektet burde vært gjort i fjor, sa Arbeiderpartiets Johnny Hagen blant annet som begrunnelse for sitt forslag om å kjøre prosjektet som opprinnelig vedtatt for et år siden.
  Han fikk støtte fra Senterpartiets Johan Ragnar Eggen.
  – Det er lite troverdig at vi sier en ting ett år og så det motsatte ett år etter, sa Eggen.

Tøff omstillingsprosess

Også varaordfører Ola Eggset (V) medga at det er uryddig å ikke følge opp egne politiske vedtak, men han var likevel glassklar på at denne saken var død for Venstres side i det øyeblikket flerbrukshall ble tatt ut av økonomiplanen.
  – Nå må vi være edruelig, sa Eggset. – Vi skal bruke 50 millioner på noen år på blant annet TFF-boliger, Steiaprosjekt, Skurlagskryss, kirkegårdsutvidelse og Samhandlingsreformen. Og ikke minst gjennomføre en omstillingsprosess som skal skaffe oss økonomisk handlingsrom – blant annet med tanke på at vi kan bygge flerbrukshus.
  Ordfører Svein Borkhus (Ap) forberedte kommunestyret på at omstillingsprosessen som er i gang blir svært tøff.
  – Dette kan bli den tøffeste prosessen vi har hatt noen gang. Kommunestyret må være forberedt på både å kutte sjukehjemsplasser og kutt i skolene, sa Borkhus og la til:
  – Flerbrukshus er utredet så mange ganger at jeg hadde håpet vi kunne gjøre det motsatt, og se om vi kan finne penger først.

Oppsiktsvekkende

Kommunestyre-nykommer Kristian Hansæl (Sp) fulgte opp:
  – Jeg er for flerbrukshall, men er enig med Ola Eggset i at vi snart må trykke på pauseknappen. Det er urealistisk å gjøre alt på en gang. Det er frustrerende når det blir så mye fram og tilbake. Nå må vi bli ferdige med ting før vi begynner på noe nytt, sa han.
– Det vil være meget oppsiktsvekkende om kommunestyret går for å utrede en sak som ikke ligger inne i økonomiplanen, sa varaordfører Ola Eggset og fikk støtte også fra Krfs Arne Dagfinn Øynes.
  – Det vil være selsomt å gå på en utredning når vi vet at flerbrukshus tidligst kan realiseres i slutten av denne perioden når utredningen vil være uaktuell, sa Øynes.
  Etter at forslaget om flerbrukshus-utsettelse ble vedtatt, var kommunestyret enstemmig om at utredningen av eventuell bibliotek-flytting utsettes til 2013.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts