annonse
PolitikkOMGJORT: Salget av Thorestrøa har vært gjenstand for diskusjon og politisk snuoperasjon. Foto: Ivar Thoresen. 

Rådmann Erling Straalberg råder kommunestyret å legge Thorestrøa ut for salg med ordinær budrunde. Videre foreslår han at minstesummen må være to millioner kroner. Formannskapet skal behandle saken på onsdag.

På onsdag skal formannskapet behandle Thorestrøa-saken. Thorestrøa ble solgt til Alvdal Biovarme AS i fjor høst men salget ble senere stoppet etter at Jan Erik Gjermundshaug klaget salget inn til Fylkesmannen: 

Salget omgjort

– Jeg har i lengre tid ventet på at denne eiendommen skulle selges, og har trodd jeg skulle få muligheten til å være med og gi bud på lik linje med andre. Overraskelsen ble stor da jeg i media den 25.11.2011 kunne lese at kommunen hadde tilbudt Alvdal Biovarme AS å kjøpe eiendommen for 1,25 mill, skrev Gjermundshaug i sin redegjørelse til Fylkesmannen.
  Han leverte sjøl et bud på 1,5 millioner kroner til Alvdal kommune fire dager etter kommunestyrevedtaket for å markere at det er flere interessenter til eiendommen. Han påpeker samtidig at et flisfyringsanlegg, som Alvdal Biovarme planlegger, ikke er innenfor gjeldende reguleringsplan for området.

Minstebud på to millioner

Kommunestyret vedtok å behandle saken på nytt og fikk taksert eiendommen til 2, 1 millioner kroner. Rådmannens innstilling er nå at Thorestrøa legges ut til salg ved en åpen, uforbeholden budrunde. Formålene må være i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser og utvikling og bruk av eiendommen må gjennomføres innen tre år. Rådmannen innstiller også på at det åpnes for formål varmesentral og utvikling av fjernvarme basert på bioenergi. Minstebudet må være to millioner kroner og budfristen bør settes til åtte uker, foreslår rådmann Erling Straalberg.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse

    Cron Job Starts