annonse
PolitikkVIL UTREDE MER FØRST: Erling Straalberg ber om mer tid til å utrede mottaksapparatet rundt flyktninger i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Alvdal kommune om å ta imot ti flyktninger i løpet av 2012. Rådmann Erling Straalberg ber om mer tid til å utrede integreringsarbeidet i kommunen. Kommunestyret skal vedta mottak av flyktninger i april.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har også purret på Alvdal kommune om å svare på henvendelsen. Rådmannen ber om mer tid til å utrede først: – Alvdal kommune er nå inne i en prosess der ulike sider ved kommunens integreringsarbeid gjennomgås. Det gjelder kommunens kapasitet på boligmarkedet, utfordringer knyttet til rom for undervisning og utredning av interkommunalt samarbeid. Alt dette arbeidet er nødvendig for å kunne legge til rette for et fortsatt godt integreringsarbeid. Endelig vedtak om mottak av flyktninger vil bli fattet av kommunestyret i april, skriver rådmann Erling Straaberg til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse