annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 USIKKER: Mange alvdøler tviler på om det noen gang blir flerbrukshus i Alvdal, for eksempel her ved Samfunnshuset. Foto: Ivar Thoresen

KommentarIvarOm avstemningen på Alvdal midt i væla er representativ tror annenhver alvdøl at det aldri blir flerbrukshus i bygda. Kommunestyrets behandling av økonomiplanen på forsommeren blir en indikasjon på om det er grunn til å se så mørkt på det.

Da kommunestyret med knappest mulig margin for to uker siden valgte å utsette forprosjekt for flerbrukshus i tilknytning til samfunnshuset på ubestemt tid, var det lett å tenke at toget gikk for flerbrukshus i Alvdal for overskuelig framtid – kanskje for alltid.
  Så enkelt er det heldigvis ikke. Syretesten på det kommer når kommunestyret skal behandle økonomiplanen i juni.

Utfordrende kommunikasjon

Framtidig bevilgning til flerbrukshus ble strøket under fjorårets økonomiplanbehandling. Til gjengjeld ble det tatt høyde for en rehabilitering av Alvdal samfunnshus i 2016, med en stipulert avsetning på 25 millioner kroner.
  Dette ble vedtatt til tross for et enstemmig kommunestyrevedtak fra mars i fjor om å sette av 300.000 kroner til å utarbeide et forprosjekt for flerbrukshus i tilknytning til Samfunnshuset.
  Så ble det i kommunestyret sist en debatt om hvilket av de to vedtakene man skal forholde seg til. Noen mente det andre slo det første i hjel, andre mente det handlet om etterrettelighet og troverdighet til politikerne at forprosjektet ble gjennomført som vedtatt.
  Begge synspunktene er til å forstå – og er et nytt eksempel på at kommunikasjon er en utfordring.
  Det kan være meningsløst å utrede noe det ikke er satt av penger til de nærmeste ti åra. Samtidig kan det være vanskelig for folk å skjønne hvorfor et enstemmig kommunestyrevedtak ikke blir fulgt opp med handling i henhold til vedtaket, med mindre de blir fortalt årsaken.

Nøkkelen er økonomiplanen

Få ting er utredet mer i Alvdal enn flerbrukshus de siste ti-åra. Alternative løsninger, ulike plasseringer og forskjellige framdriftsplaner er trukket opp, tegnet og utredet.
  Men lenger har det aldri kommet, og med det heldystre økonomiske bildet for kommunen som både politikere og administrasjonen serverer, er det naturligvis grunn til å tro at et nytt forprosjekt nå bare vil bli en ny etappe av en ørkenvandring uten vann i sikte.
  Sjøl de som ønsker seg flerbrukshus aller mest, må nok innse det. Derimot er det viktig å se at løpet ikke er kjørt. Fokuset bør i stedet flyttes mot den nye behandlingen av økonomiplan i formannskap og kommunestyre i juni.
  Det er der nøkkelen ligger. De som lykkes med å overbevise politikerne om at det kan være lurt å få flerbrukshus inn igjen i økonomiplanen igjen ved å se den i sammenheng med potten på 25 millioner for rehabilitering av samfunnshuset i 2016, og få økt det beløpet noe, kan ha skapt nytt håp for saken. Fordi det gir mer mening å utrede noe det er satt av midler til.

Mer enn bare penger

Det er naturligvis ingen grunn til å betvile at Alvdal kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Både når det gjelder drift og investeringer venter tøffe prioriteringer i åra som kommer, og ikke under noen omstendigheter er det lett å se for seg at realiseringen av et flerbrukshus er rett rundt hjørnet.
Samtidig er dette en sak som handler om mer enn penger. Det handler også noe om satsingsvilje og signaler til bygdas befolkning, og ikke minst til de som kanskje fundererer på å flytte hit. Hvis fokuset ensidig blir at alle pengene må gå til lovpålagte oppgaver innen helse, omsorg og skole, kan inntrykket lett bli traurig. Det blir mer en følelse av avvikling enn av utvikling og det frister neppe potensielle tilflyttere – som er viktig, ikke minst for kommuneøkonomien fordi flere innbyggere gir større inntekter.
  Tydelige signaler om satsing på et flerbrukshus vil være et offensivt grep i så måte. Fordi det handler om så mye: Kultur og idrett, trivsel og folkehelse, for eksempel. Et viktig element sett opp mot Samhandlingsreformen og et grep for å flytte penger fra behandling til forebygging vil det også kunne være, om innholdet og aktivitetstilbudet blir slik det lett går an å se for seg.

Enn så lenge er det å håpe at den pågående politisk vedtatte omstillingsprosessen gir de resultatene den er ment å gi. Slik at kommunen får mer ut av pengene, gode og enda mer effektive tjenester og tilbud, samtidig som det skapes rom for utvikling og investeringer.
  Vi trenger at de politikerne vi har valgt kan få muligheten til å tenke nye og gode tanker, og bidra til en utvikling som ei bygd som Alvdal fortjener og har potensial til.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse