annonse
PolitikkÅPEN BUDRUNDE: Formannskapet går inn for åpen budrunde ved salg av den gamle brannstasjonen. Foto: Ivar Thoresen.

Formannskapet ønsker å droppe minsteprisen for Thorestrøa. Det blir dermed den som har det høyeste budet som får tilslag på den gamle brannstasjonen, uavhengig om det skulle ligge under takst.

Rådmann Per Arne Aaen hadde i sitt forslag til innstilling gått inn for en minstepris på 2 millioner kroner. Men formannskapet ønsket ikke å bli sittende i en situasjon der man eventuelt ikke fikk inn et slikt bud. Taksten for eiendommen er satt til 2,1 millioner kroner. Diskusjonen videre dreide seg om en skulle åpne for andre næringer enn reiseliv og service som området er regulert til. Som kjent ble Thorestrøa vedtatt solgt til Alvdal Biovarme i fjor høst, et salg som senere ble omgjort.

Uforbeholden budrunde

I administrasjonens forslag til innstilling var det lagt inn et eget punkt om at det i tillegg til salg til en kjøper med planer i forhold til gjeldende reguleringsplan skulle det åpnes for salg til formål varmesentral og utvikling av fjernvarme basert på bioenergi: – Vi kan ikke endre kriterier underveis. Det som ikke er sagt i salgsprospektet kan ikke sies senere, minnet Per Arne Aaen om. Dersom formålet er i henhold til reguleringsbestemmelsene må kommunen velge det høyeste budet. Ønsker kommunen andre kriterier må det inn nå, forklarte organisasjonsleder Per Arne Aaen.

Redd for å favorisere kjøpere

Arbeiderpartiets Mari Kveberg uttrykte bekymring for å sende ut et signal om at de folkevalgte favoriserer noen. Senterpartiets Leif Langodden minnet om at det hadde kommunen allerede gjort ved å  selge til Alvdal Biovarme i første omgang. Venstres Live Stokstad understreket at det for Venstres del var viktigst at dette ble en åpen budrunde: – Den som virkelig vil noe legger inn det høyeste budet, mente hun.
Dermed vedtok formannskapet å sløyfe både punktet med minstetakst på salget og punktet med å åpne for bud til formål varmesentral og utvikling av fjernvarme.
Salgsprospektet for Thorestrøa skal behandles i kommunestyremøtet 29. mars.
Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse

    Cron Job Starts