annonse
PolitikkFOR SERVICE OG REISELIV: Thorestrøa er regulert for formålet service og reiseliv. Foto: Ivar Thoresen. 

Thorestrøa skal legges ut for salg med åpen, uforbeholden budrunde. Det blir ingen krav om minstepris og ingen ekstraordning for søkere med planer om biovarmeanlegg . Det bestemte et enstemmig kommunestyre i kveld.

Det overlates til administrasjonen å utarbeide prospektet for salget. Kommunestyret vedtok også å ha som vilkår at Alvdal kommune forbeholder seg retten til å foreta gjenkjøp av eiendommen til takst dersom ikke eiendommen har blitt utviklet og tatt i bruk i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser i løpet av tre år.

Regulert for servce og reiseliv

Området er som kjent regulert for service og reiselivsformål. Flere representanter ga uttrykk for at de syntes det var leit å ikke kunne legge mer til rette for fjernvarme eller biovarmeanlegg på tomta. Rådmannen ved Per Arne Aaen hadde i utgangspunktet innstilt på å ha et eget punkt i utlysningen som åpnet for biovarme på tomta. Etter mer rådføring med jurister i KS var han imidlertid klar på at det ville være problematisk.

– Det er varmesentral vi ønsker

Olov Grøtting mente at dersom kommunestyret hadde hatt kommunens klima og energiplan da området ble regulert, så hadde vært klart at det burde være biovarmeanlegg i området. – Men vi ser at punktet med bioenergi i vedtaket vil komplisere salget, så vi går for å ta det ut, sa Grøtting og fikk støtte fra Ola Eggset og Per Hvamstad: – Det er varmesentral vi ønsker. Men vi må forholde oss til reguleringsplana, sa Eggset.

– Det er synd vi ikke kunne se så langt fram da området ble regulert, sa Per Hvamstad. Han hadde gjerne sett at man hadde spurt seg hvordan Steimosletta skulle bli oppvarma den gangen området ble regulert, men slo fast: – Nå må vi få et vedtak så enkelt at en ikke møter seg sjøl i døra flere ganger. Vi må vi lage en utlysning så enkel at det ikke er mulig å bli stoppa, sa Per Hvamstad.

Når prospektet er klart vil Thorestrøa lyses ut med en budfrist på åtte uker.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse