annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 RESSURSER: Rådmann Erling Straalberg fikk støtte i formannskapet for sin innstilling om at Alvdal kommune bør bosette fem flyktninger i 2012. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet i Alvdal ser på mottak av flyktninger som en spennende mulighet for kommunen. Likevel støttet de i formiddag rådmannens innstilling om mottak av fem - og ikke ti flyktninger i 2012.

Politikerne vil være sikre på at utfordringene rundt boligsituasjon, integrering og språkopplæring er godt ivaretatt før de sier ja til større antall.
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Alvdal kommune om bosetting av ti flyktninger i 2012.
  – På tross av føringene i IMDIs henvendelse, velger rådmannen å tilrå at Alvdal kommune tar i mot fem flyktninger for året 2012. Dette begrunnes i boligsituasjonen i kommunen og bygningsmessige kapasitetsproblemer ved voksenopplæringen, skrev rådmannen i saksframstillingen til formannskapet.

Flytt hit-kampanje

– Vi i Senterpartiet mener vi skal ta imot flyktninger. Det har vi plikt til. Så peker rådmannen på en del utfordringer, spesielt i forhold til husrom. Vi ser dem og går i denne omgang derfor for å ta imot fem flyktninger og ikke ti, sa Olov Grøtting.
  – Det vi er opptatt av er at de som kommer skal integreres på en god måte. Vi må legge til rette for at de får et godt tilbud i kommunen. Kommunens innteker er knyttet opp til antall innbyggere, og når vi da får flyktninger hit ønsker vi at de skal trives her, bosette seg her og bli her, sa Grøtting videre. Hun mente derfor at det er viktig at det er et godt opplæringstilbud i kommunen, og at ikke all opplæring sentraliseres til Tynset.
  – Interkommunalt samarbeid er viktig, men vi skal også gjøre det vi kan for å skape et godt tilbud her.
  Venstres Live Stokstad støttet Grøttings synspunkter og la til.
  – Det er en ”flytt hit-kampanje” dette også. Dette gir oss muligheter som krever bevissthet rundt integrering, også etter skoletid, og jeg er enig i at så mye som mulig bør skje lokalt.

Språk er nøkkelen

– For å lykkes er det en forutsetning at de lærer norsk, fortsatte Stokstad og påpekte som flere at det er en viktig suksessfaktor for å lykkes med integreringen.
  – Vi har bosatt 30 flyktninger over tre år, og jeg mener vi kan fortsette i samme takt. Boligsituasjonen må vi kunne løse, mente Stokstad.
  Rådmann Erling Straalberg mente også at både boligsituasjonen og problematikken rundt lokaler for voksenopplæringen er løsbarrt.
  – Det er stramt nå, men med planlegging og gode strategier er det løsbart, og det er viktig med sentrumsnære leiligheter for å sikre integreringen, poengterte Straalberg.

Innstilling vedtatt

Rådmannens innstilling til vedtak i tre punkter ble dermed enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer i tillegg til å ta imot fem flyktninger i 2012, at kommunen skal utrede mulige interkommunale samarbeidsløsninger innen voksenopplæringen og at rådmannen bes vurdere ulike løsninger for undervisningslokaler til voksenopplæringen.
  Et forslag til tillegg om at  ” Kommunestyret ser det som viktig at det opprettholdes et tilbud for fremmedspråklige i Alvdal” falt med fire mot tre stemmer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse