annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SPENNENDE: Arne Dagfinn Øynes (Krf) og resten av formannskapet er positiv til forprosjekt for fjernvarme i Alvdal sentrum. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag gjennomføring av forprosjekt om etablering av fjernvarmeanlegg i Alvdal sentrum.

– Noe av det artigste jeg har jobbet med, sa rådmann Erling Straalberg. – Utfordringen er administrativ kapasitet og kompetanse til å følge det opp, fortsatte han og mente dette er et spennende og framtidsrettet prosjekt som åpner spennende muligheter for kommunen, og at det gjennom prosjektet fra ”ord til handling” er godt forankret gjennom gode offentlige samarbeidspartnere som Enova og Energiråd Innlandet.

Mye spennende

Olov Grøtting (Sp) presiserte betydningen av tilrettelegging for fjernvarme i forbindelse med øvrig opprusting av infrastruktur i sentrum, og Arne Dagfinn Øynes (Krf) støttet det, samtidig som han påpekte at korte nett og ikke for store anlegg kan være det mest aktuelle.
  – Det skjer veldig mye spennende på energisida, og det er viktig for oss å være med på prosjektet ”Fra ord til handling” påpekte Øynes.

Egenandel på 100.000

Prosjektet skal planlegges med grunnlag i bruk av flis som energikilde og kommunens egenandel på 50% av prosjektkostnadene til forprosjektet på kr 100.000,- skal dekkes inn ved kommunal egeninnsats, samt kr 50.000,- fra kommunens klima- og energifond.
  Forprosjektet det er politisk eniget om skal kartlegge hvilke områder i Alvdal og det sentrumsnære området som egner seg for fyringsenheter til fjernvarmeanlegg og hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentralet i det enkelte bygg.
  Prosjektet skal også kartlegge kundegrunnlaget, behovet for infrastruktur, kartlegge energibehov og bruk av eksisterende fyringsanlegg som back-up.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse