annonse
PolitikkVIKARIERER: Olov Grøtting vikarierer for Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget i to måneder. Første arbeidsdag var mandag denne uken. Her er Vedum og Grøtting fotografert under valgkampen i fjor høst. Foto: Ivar Thoresen.

Olov Grøtting entret Stortingets talerstol på sin andre dag på Stortinget. Som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen snakket hun varmt for regjeringens arbeid med nordområdene. – For en senterpartist varmer det langt inn i hjerterota at vi representerer en regjering som har levert, og som fortsatt setter seg høye mål for hva vi skal prestere i nordområdepolitikken framover, sa Olov Grøtting til stortingsrepresentantene.

– Dette er mitt område siden jeg sitter i forsvars og utenrikskomiteen, forteller Olov Grøtting. Denne uken behandlet Stortinget komiteens innstilling til visjoner og virkemidler for nordområdene . Senterpartiet var tildelt fem minutter i den halvannen times lange debatten og Grøtting benyttet tiden til å snakke varmt om regjeringens arbeid og mål i nordområdene:

– Regjeringen har levert

– Vi mener det er viktig for Norge å ta utgangspunkt i våre naturgitte fordeler – lang kystlinje og strategisk plassering langt mot nord. Vi er derfor glad for at vi sammen med Arbeiderpartiet og SV har gjort så tydelige prioriteringer og valgt å løfte fram nordområdene som vårt viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Etter snart sju år i regjering kan vi derfor lansere en nordområdemelding som både peker på solide politiske framskritt, og som setter ambisiøse mål for nordområdepolitikken videre framover, sa Olov Grøtting til stortingsrepresentantene.

– Sikkerhets- og utenrikspolitisk har nordområdene gått fra å være en geografisk utkant til at vi nesten kan si det er blitt et gryende geopolitisk sentrum, fortsatte hun og pekte på at for å utnytte fordelene av å være et slikt sentrum, må området være stabilt og fredelig og man må ha kunnskap om hvordan man kan nyttegjøre seg posisjonen og ressursene som følger med.

OlovGrøttingVIKAR: Olov Grøtting har også tidligere vikariert for Trygve Slagsvold Vedum på Tinget. Foto: Lars Gjemble, Senterpartiet.

Ambisiøse mål for nordområdepolitikken

– Nordområdepolitikken både er, har vært og skal være visjonær i årene framover. Den peker ut ambisiøse mål for hvordan Norge kan bidra til å utnytte ressursene i nord best mulig og legger opp til at vi skal bli en stormakt i nordområdene.

– Etter målrettet satsing i snart sju år er vi i Senterpartiet veldig fornøyd med at nordområdesatsingen er så konkret og håndfast som den er. Denne meldingen er verken en Nord-Norge-melding eller en distriktspolitisk gjennomgang. Likevel ser vi med glede på at nordområdesatsingen har brakt med seg goder og gitt reelle gevinster for Nord-Norge, f.eks. at forskningsmiljøene i nord har blitt styrket, og at Forsvaret har flyttet sitt tyngdepunkt nordover, sa Olov Grøtting.

Nå er Olov Grøtting på Senterpartiets landsstyremøte et par dager før hun fortsetter arbeidet på Stortinget.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse